Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen.

Verdens Diabetesdag den 14.november 2021

En Fortælling – af mange……

Af Svend-Erik Hermansen

En gang imellem skal man kigge tilbage for at kunne opfange udviklingen og ikke mindst også skimte noget om fremtiden. Det gælder også i markeringen af Verdens Diabetesdag. Her kommer jeg til at tænke på min baggrund på området – og ikke alene på mine egne erindringer, men også på mine forældres tanker.

Elevtiden i Post – og Telegrafvæsenet fra 1966 gik stille og roligt på posthusene i Vinderup og Slagelse; uddannelsen skulle afsluttes i København med efterfølgende karriere i P&T i det storkøbenhavnske postområde, hvor der var behov for arbejdskraft.

Der kom dog her et negativt mellemspil for mig den 6.marts 1969, dagen før skriftlig fagprøve i P & T. Her blev jeg indlagt på Kommunehospitalet i København med sukkersyge, den såkaldte Diabetes 1.

Foruden dette tilbageslag for mig personlig, var der stor bekymring hos familien, såvel ud fra sygdommen, men ikke mindst også ud fra om jeg nu kunne fortsætte i P & T og dermed fortsat kunne undgå det arbejdsliv, som mine forældre kendte og frygtede. De havde gjort meget for at jeg skulle kunne undgå jobs ud fra deres erfaringer med landbrugsmedhjælperarbejde og arbejde i møbelindustrien…..

Jeg måtte gå et år om i det skattefrie år 1969 med lav løn, lån hjemmefra og adgang til at spise på folkekøkkenet på Enghave Plads. Sygeeksamen var ikke opfundet i 1969 og ansættelsen blev efter nogen diskussion fortsat på skærpede vilkår, og jeg fik afprøvet det at være fattig med et ikke alt for godt helbred. Afløsertjenesten på posthuse overalt i Storkøbenhavn kom dog fint i gang efter bestået eksamen i 1970. Arbejdslivet er heldigvis gået godt med gode jobs og med ganske lidt sygefravær før pensionisttilværelsen.

Hensynet og tilværelsen med diabetes 1 har så fulgt mig igennem mange år med målinger, undersøgelser og ikke mindst nu 4 daglige stik med insulin. Kosten er også blevet tilpasset undervejs – og jeg har undgået en del af de store problemer, der opstår med diverse følgesygdomme.

Derfor er det også væsentligt med en tanke på hvordan en diabetiker klarer sig igennem tilværelse en dag som i dag, hvor eftertanken godt kan være med.

Som Diabetesforeningen (www.diabetes.dk) beskriver det har dagen gennem mange år markeret kampen mod diabetes og skabt opmærksomhed om sygdommen, der har enorm indgriben og store konsekvenser i livet for den enkelte og pårørende.

Heldigvis lever vi et land med en god forskningsindsats på området, med rimelige tilskud til den daglige medicin og andet udstyr til at kunne bedre tilværelsen.

Folketinget arbejder i disse måneder med udvikling af indhold til en ny sundhedsaftale, der skal indeholde klare bud på hvordan indsatsen på diabetesområdet kan styrkes uanset om det er i den almindelige lægepraksis eller hos hospitalerne. Der skal tackles mange opgaver og koordineres for at de mange diabetikere kan opleve kvalitet og optimalt helbred udover det at være kronisk syg.

Verdens Diabetesdag markeres med en del arrangementer og med et TV-show på TV 3 og Viaplay.

www.diabetes.dk


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk