Velkommen i Ungdomsskolen!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

 - Af Svend-Erik Hermansen, formand for Ungdomsskolebestyrelsen

Vi har masser af fede tilbud til ikke mindre end 3472 unge i den kommende sæson i Høje-Taastrup Kommune i Ungdomsskolen.

Her kan man møde nye udfordringer, nye og nuværende kammerater i nye fællesskaber – sam-tidig med, at man også kan lære noget nyt i fritiden:
-    Medie og EDB
-    Musical
-    Sport og dans
-    Rejser
-    Fester (hvis man er tilmeldt)
-    Fremmedsprog
-    Krop og sjæl
-    Almindelige fag
-    Kreative fag
-    Sang og musik
Vi har altid et kreativt fag; hvis ikke - kan man selv foreslå os et!
Ungdomsskolen er for alle unge mellem 13 og 18 år i hele Høje-Taastrup Kommune.
 
Alle kan via hjemmesiden www.minungdomsskole.dk tilmelde sig en eller flere aktiviteter. Ungdomsskolen er også med på Facebook.

Jeg opfordrer alle – også forældre – til at kigge i dette omfattende program, hvor også årets musical selvfølgelig tæller med!
Programmet har endvidere tilbud om spændende oplevelser incl. rejserne til Berlin, London og New York.
 
Høje-Taastrup Ungdomsskole har udsendt dette katalog til alle unge - og vi understreger, at vi har tilbud mange forskellige steder i kommunen.
Vi vil nemlig gerne sikre, at man får gode undervisningstilbud - uanset bopæl.

I den netop overståede sæson var 1506 unge tilmeldt et eller flere hold.

Jeg byder velkommen til en rigtig god og spændende sæson 2014 - 2015 i Høje-Taastrup Kommune med mange gode tilbud!


www.minungdomsskole.dkSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk