Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Velkommen i Ungdomsskolen!

Der starter nu en ny sæson i Ungdomsskolen, og vi har igen masser af tilbud til dig - og alle andre unge - i Høje-Taastrup Kommune.

Du vil her kunne møde nye udfordringer, nye og nuværende kammerater i nye fællesskaber – samtidig med, at du også kan lære nyt i din fritid.

Vi har altid et kreativt tilbud til dig; hvis ikke - kan du selv foreslå os et!

Ungdomsskolen er for alle unge mellem 13 og 18 år i hele Høje-Taastrup Kommune.

Du kan via hjemmesiden (www.minungdomsskole.dk) tilmelde dig en eller flere aktiviteter som f.eks. Guitar, E-Sport, YouTube, Cosplay og Dørmandskursus – og meget andet.

Kig selv i programmet, hvor også årets musical tæller med!

Vi er i gang med omdeling til alle 3100 mulige brugere af Ungdomsskolens tilbud i denne sæson.

Der er også tilbud om spændende oplevelser incl. rejserne til New York, Tjekkiet eller måske London.

Høje-Taastrup Ungdomsskole udsender kataloget til alle unge - og vi har tilbud mange forskellige steder i kommunen.

Vi vil nemlig gerne sikre, at du får gode fritidstilbud - uanset hvor du bor.

Jeg byder velkommen til en rigtig god og spændende sæson 2017 - 2018 i Høje-Taastrup Kommune med mange gode tilbud!

Svend-Erik Hermansen, formand for bestyrelsen i Ungdomsskolen i Høje-Taastrup Kommune

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk