Vallensbæk Mose er under forandring i disse år - kan dog fortsat bruges aktivt!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Den nye bestyrelse har netop valgt ny formand - fra Albertslund - og drøftede især Ringstedbanen og en mulig ny faunapassage forleden, ligesom en vedtægtsændring var på banen.

Vallensbæk Mose er dog fortsat til dagligt brug - Læs længere nede.

Indgangen til Vallensbæk Mose fra Taastrup har også været behandlet i byrådet - på februar-mødet med følgende beslutning:

1. at der tages initiativ til at undersøge vilkår for ekspropriation til regnvandsbassiner ved Røjlegrøften,

2. at der tages initiativ til at undersøge økonomiske konsekvenser ved kommunalt køb af den resterende del af matrikel 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke,

3. at der tages initiativ til at undersøge vilkår for kommunens salg af arealer til regnvandsbassiner ved Mølleåen, og

4. at der om nødvendigt bliver udarbejdet en lokalplan for matrikel 11 bv Taastrup-Valby By, Taastrup Nykirke, der muliggør udviklingen af et rekreativt område og etablering af en støjvold.

Se visualiseringen af disse planer Tryk Her

Vallensbæk Mose – velkommen i en flot natur!

  - af Svend-Erik Hermansen, medlem af bestyrelsen for Vallensbæk Mose

Med sin rekreative og unikke natur er Vallensbæk Mose et velbesøgt og meget værdsat område.

Jeg vil gerne opfordre alle borgere i Høje-Taastrup kommune til at tage en tur på cykel, i løb, i gang, på rulleskøjter - eller via en længere omvej med motorkøretøj - for at opdage – eller genopdage – mosens mange muligheder.

En tur i mosen enten på cyklen eller i traveskoene sker bedst via en af de mange stier under motorvejen fra Taastrup.

Man kan også køre i bil til adressen Rendsagervej 5, hvor den gode og velbesøgte restaurant MOSEN holder til - http://www.spisestedet-mosen.dk/

Selvom motorveje omkranser /skærer igennem hele området, er der faktisk fred og ro og ikke mindst en helt speciel flot natur.

I løbet af kort tid vil der være større byggearbejder i den del af området, der findes ved vandskisøen, hvor den nye Ringstedbane skal ligge tæt op mod motorvejen – find mere om dette på www.svend-erik.nu/380.html.

Der er dog ikke eksproprieret færdig på området endnu (april 14).

Find mere aktuel og konkret information hos Bane Danmark, som har en særlig side om netop Ringstedbanen: http://bdkgis.bane.dk/kh-rg/

Madpakkehuset kunne måske også være en tur værd – find mere om dette initiativ på svend-erik.nu/348.html.

I/S Vallensbæk Mose - et natur- og fritidsområde
Søerne i Vallensbæk Mose er oprindeligt anlagt som to store regnvandsbassiner, der skal sikre Store Vejle Å mod oversvømmelse, men man fandt dog hurtigt ud af at området også kunne blive et fint rekreativt område.
Derfor stiftede Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund og Vallensbæk Kommuner i 1976 selskabet I/S Vallensbæk Mose og sikrede og udviklede dermed områdets naturværdier.

I dag kan man nyde og bruge naturen uden at skulle ret mange skridt uden for egen hoveddør, og rigtig mange borgere og gæster bruger da også mosen og dens muligheder til alt fra kanosejlads og lystfiskeri til ridning og vandskisport, og naturligvis til løbe - vandre- og cykelture og ophold på de mange tilgængelige grønne arealer.
Flere informationer om området med kort
, fotos og beskrivelser findes på: www.vallensbaekmose.dk

Restaurant Mosen findes som nævnt via www.spisestedet-mosen.dk
Mosens Dag er i år planlagt til afholdelse søndag den 7.september om eftermiddagen, hvor bl.a. BaneDanmark kommer på besøg – men besøg gerne området tidligere og brug Vallensbæk Mose – nogle få af dine skattekroner anvendes nemlig her!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk