Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Vallensbæk Mose – farvel – 23.november 2017……

  • Svend-Erik Hermansen, bestyrelsesmedlem

Deltagelsen i aftenens bestyrelsesmøde var det sidste for mit vedkommende efter at have været med som bestyrelsesmedlem, som næstformand og som formand for bestyrelsen i efterhånden rigtig mange år.
Det har altid været interessant og ikke mindst en fornøjelse at deltage politisk i arbejdet med udvikling af Vallensbæk Mose.
Med sin rekreative og unikke natur er Vallensbæk Mose et velbesøgt og meget værdsat område.
Sommeren giver mulighed for gode ture i naturen, og her er Vallensbæk Mose et godt og ikke mindst nært sted at besøge.
Derfor opfordrer jeg også altid alle borgere (og dermed også skatteborgere!) i Vallensbæk Moses ”ejerkommuner” til at tage en tur på cykel, i løb, i gang - eller måske via en længere omvej med bilen - for at opdage – eller genopdage – mosens mange muligheder.

En tur i mosen enten på cyklen eller i traveskoene sker bedst via en af stierne under eller over motorvejen fra Taastrup eller via stisystemerne fra de øvrige kommuner.
Man kan køre til mosen i bil til adressen Rendsagervej 5, hvor områdets gode restaurant, Mosen, er placeret..
Selvom motorveje og nu snart en jernbane i drift omkranser og skærer igennem hele området, er der faktisk fred og ro og en helt speciel flot natur.


I/S Vallensbæk Mose - et natur- og fritidsområde

Søerne i Vallensbæk Mose er oprindeligt anlagt som to store regnvandsbassiner, der skal sikre Store Vejle Å mod oversvømmelse, men man fandt dog hurtigt ud af, at området også kunne blive et fint rekreativt område.
Derfor stiftede Ishøj, Høje-Taastrup, Albertslund og Vallensbæk Kommuner i 1976 selskabet, I/S Vallensbæk Mose og sikrede og udviklede dermed områdets naturværdier.

På den baggrund kan borgerne også i dag nyde og bruge naturen uden at skulle ret mange skridt uden for egen hoveddør, og rigtig mange borgere og gæster bruger da også mosen og dens muligheder til alt fra kanosejlads og lystfiskeri til ridning og vandskisport, og naturligvis til løbe - vandre- og cykelture og ophold på de mange tilgængelige grønne arealer.

Der er nu sket store forandringer i området med arbejdet med den nye bane mellem Købehavn og Ringsted, som i høj grad berører vandvolumen i Vallensbæk Sø. Det er der kompenseret for forskellige steder i Taastrup, bl.a. ved Røjlegrøften Naturpark, som også kunne være et spændende sted at betragte undervejs.
Der udestår lige nu en afhjælpning af risikoen for oversvømmelser fra Tueholm Sø som vi oplevede i år i september måned, hvor den årlige Åbent Hus dag måtte aflyses.
Bestyrelsens medlemmer og medarbejderne har altid været en fornøjelse at samarbejde med, selvom vi til tider godt har kunnet været noget uenige om aktuelle emner!

Der findes aktuelle oplysninger og billeder fra mosen via www.vallensbaekmose.dk.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk