Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Ungdomsskolen løfter unge ind i Uddannelsessystemet

  • Af Svend-Erik Hermansen

Ungdomsskolen tog sidste år initiativ til et særskilt skoleforløb for unge over 18 år, der manglede afgangsprøven fra folkeskolen. Dermed blev der vist vej til drømmene om en ungdomsuddannelse.

Et bredt spekter af unge sårbare, unge utilpassede og tidligere unge kriminelle deltog i et ungeprojekt.

En del af de unge blev visiteret gennem Høje-Taastrup Kommunes Fremskudte socialrådgivere og gennem UU-vejledere fra Unge-Enheden, andre fik kendskab til projekt Katapult 18+ gennem venner og opsøgte selv projektet.

Ungdomsskolens projekt adskilte sig fra de etablerede uddannelsestilbud for unge uden folkeskolens afgangsprøver ved et radikalt anderledes tilrettelagt udvidet fleksibelt og individuelt uddannelsesforløb. Flere af de unge var droppet ud fra tidligere forsøg på VUC, produktionsskoler og 10. klassetilbud.

Og flere af de unge havde arbejde og/eller små børn, hvor skemastrukturen på de andre uddannelsestilbud ikke matchede de unges virkelighed og mulighed for at tilpasse sig de etablerede skoletilbud.

Projekt Katapult – tør du sige nej til dette uddannelsestilbud? var sloganet på et andet uddannelsesforløb, vi søsatte sidste skoleår i samarbejde med Roskilde Tekniske Skole – et 16 ugers langt uddannelsesprojekt, hvor unge i alderen 14 til 18 år deltog i et erhvervsuddannelsesforløb på niveau med erhvervsskolerne grunduddannelser. Et uddannelsesforløb, hvor de unge bemægtigede sig håndværksmæssige kompetencer og færdigheder, indsigt og tryghed i erhvervsskolernes uddannelsesmiljø og – kultur.

Erhversuddannelser

Hvor gik de hen?
Katapult nåede 8 og Katapult+ nåede 20, som alle gik til videreuddannelse: på 10. klassecenter i Roskilde, på VUC – 10. klasse i Albertslund, på Meritpædagoguddannelse (Absalon i Roskilde), på HF, på StX i Høje-Taastup, på Erhvervsuddannelse – (1 Digital Medie, 1 murer, 4 VVS, 2 tømrer og to Handel).

Efterskrift
Det er hovedløst, at regeringen i 2018 vil spare flere hundrede millioner kroner på erhvervsskolerne. Mens erhvervslivet skriger på faglært arbejdskraft, rundbarberer man de uddannelser, der skal levere dem.

Vi står i en situation, hvor alle råber op om manglen på faglært arbejdskraft, og samtidig fratager man muligheden for at gøre erhvervsuddannelserne mere attraktive. Det er fint nok at give skattelettelser, men det nytter ikke noget ikke at prioritere unge menneskers uddannelse – og det er netop det, vi lægger grunden til i lokalområderne, som her med Ungdomsskolens initiativer og tilbud overfor udsatte unge.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk