Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoUngdomsskolen – farvel - 7.december 2017………
 - Svend-Erik Hermansen, formand for Ungdomsskolens bestyrelse i Høje-Taastrup Kommune

Det sidste bestyrelsesmøde i Ungdomsskolen har nu været afholdt i denne byrådsperiode. Herefter starter en ny tid med en ny bestyrelse incl. en ny formand!

Høje-Taastrup UngdomsskoleMin tid med Ungdomsskolen og dens aktivitetstilbud starter helt tilbage på Rødding Centralskole i Salling, hvor den tids ungdomsskole hørte til. Årstallet var vel 1963 og jeg var blevet 14 år med tid og lyst til friheden i en anden form for skole med en engageret leder, Alex Lind. Den tid og de muligheder er aldrig blevet glemt, hvorfor det også som lokalpolitiker i Høje-Taastrup har været naturligt at involvere sig i arbejdet på dette område. Her har jeg været med i bestyrelsesarbejdet for ungdomsskolerne i Hedehusene (indtil 2007) og i Taastrup siden starten af 90`erne.

Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold samt udvikle deres interesse for og evne til aktiv medvirken i et demokratisk samfund.

Ungdomsskolen omfatter alle unge mellem 13 og 18 år, hvor Heltidsundervisningen i Taastrup, Dagskolen i Hedehusene og ikke mindst de mange fritidstilbud overalt i kommunen, er opgaven.

Man har en væsentlig bredde i bestyrelsen med repræsentation fra eleverne, fra forældrene, fra arbejdsmarkedets parter, fra medarbejderne og ikke mindst fra byrådet.

Det er bedst, at der er flere forskellige interessenter, der inspirerer skolen og hinanden til altid at have et aktuelt og omfattende kvalitetstilbud hvert år til over 3000 unge i kommunen.
 
Heltidsundervisningen
Heltidsundervisningen er et tilbud om undervisning på 8. og 9.klassetrin for at kunne imødekomme elever, der har behov for anden undervisning end folkeskolens. Her har vi omkring 30 pladser til rådighed. Grundlæggende for Ungdomsskolens indstilling til de berørte unge er tillid og forståelse for deres udfordringer. Vi skal give alle unge et godt tilbud som grundlag for at kunne komme videre i uddannelsesverdenen med sigte på et godt arbejdsliv. Ordene fra mig til unge på vej videre har de senere år været, at I nu for alvor har muligheden for at følge jeres drømme – og dermed skabe indholdet af livet for hver og en af jer!

Fritidsundervisningen
Fritidsundervisningen udvikler sig i disse år, hvor vi her i efteråret har startet et samarbejde med Medborgerhuset i Taastrup med forskellige aktiviteter, der kan medvirke til bedre forudsætninger for fremtidig uddannelse.

Andre tilbud
Ungdomsskolen tog sidste år initiativ til et særskilt skoleforløb for unge over 18 år, der manglede afgangsprøven fra folkeskolen. Dermed blev der vist vej til drømmene om en ungdomsuddannelse.
Et bredt spekter af unge sårbare, unge utilpassede og tidligere unge kriminelle deltog i et ungeprojekt. Ungdomsskolens projekt adskilte sig fra de etablerede uddannelsestilbud for unge uden folkeskolens afgangsprøver ved et radikalt anderledes tilrettelagt udvidet fleksibelt og individuelt uddannelsesforløb. Flere af de unge var droppet ud fra tidligere forsøg på VUC, produktionsskoler og 10. klassetilbud.
Og flere af de unge havde arbejde og/eller små børn, hvor skemastrukturen på de andre uddannelsestilbud ikke matchede de unges virkelighed og mulighed for at tilpasse sig de etablerede skoletilbud.

Det at kunne forsøge og afprøve nye former for tilbud til unge er en væsentlig styrke for Ungdomsskolen – og det har været en af mine primære grunde til at kunne fortsætte i Ungdomsskolen igennem mange år - uanset aldersspringet!

Farvel!
Når der starter en ny sæson i Ungdomsskolen med masser af tilbud til unge - i Høje-Taastrup Kommune, er det altid til stor fornøjelse, at vi har en interesseret del af den lokale verdenspresse, som gerne vil være med til præsentationen.

Vi fortæller også her, at du vil kunne møde nye udfordringer, nye og nuværende kammerater i nye fællesskaber – samtidig med, at du også kan lære nyt i din fritid. Og hævder, at vi har altid et kreativt tilbud til dig; hvis ikke - kan du selv foreslå os et!

Ledelse og medarbejdere ved Ungdomsskolen har altid været udfordret af bestyrelsen og har medvirket til loyalt at omsætte mange forslag til at kunne indgå i skolens dagligdag.

Underviserne skal også nævnes, fordi jeg syntes, at I gør en kæmpe indsats i undervisningen på Høje-Taastrup Ungdomsskole. Det er nemlig jer lærere, der sørger for, at unge får mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, giver forståelse for fremtidens udfordringer og dygtiggør dem til samfundslivet – og det er også en del af Ungdomsskolens formålsparagraf.

Min beskrivelse her af min tid i Ungdomsskolen gennem snart mange år fortæller om de kvaliteter, som en enhed kan give deltagerne i bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen har igennem årene også været en god inspiration til at vise, at holdninger kan udvikle sig til noget positivt i form af skarpe tilbud til unge generationer her i kommunen.

Ungdomsskolen vil blive savnet - og jeg håber, at nye folk vil holde fast i de gode – og gerne nye – tilbud til kommunens unge mennesker! Find mere om Ungdomsskolen her: http://www.minungdomsskole.dk/  og på Facebook: ungdomsskolen taastrup.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk