Tidlig indsats skal holde unge ude af kriminalitet

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Fælles front imod unges kriminalitet: Byrådet lægger op til at inddrage alle myndigheder, institutioner og ressourcepersoner for at hjælpe kommunens unge på rette spor.

Der er som regel flere årsager til det, når børn og unge slår ind på en kriminel løbebane.
Mange står over for alvorlige problemer med familien, skolen eller vennerne, og derfor skal der sættes tidligt ind og fokuseres på børn og unges trivsel i bred forstand.
Byrådet har netop vedtaget en strategi og indsatsplan over for ungdomskriminalitet, som sigter på at skabe trygge rammer for børn og unges udvikling ved at koordinere med bl.a. skoler, forældre, boligsociale medarbejdere og politi.
Konkret handler det om at danne forældrenetværk, undervise i rusmidler, ansvar og konsekvenser ved kriminalitet i skoler og klubber og gribe ind med samtaler og handleplaner, så snart der er tegn på, at en ung er på vej ud i kriminalitet.

Tidlig indsats skal holde unge ude af kriminalitet

Alle har talenter
Den unge skal opleve en klar konsekvens ved at bryde normer og regler, mener borgmester Michael Ziegler. Men det er også vigtigt at fokusere på de ressourcer, den unge har. Ikke kun på de tillidsbrud og risikofaktorer, der er.

”Alle, også udsatte unge, har talenter. Alle, også kriminelle unge, har gode sider. Dem skal vi sørge for at udnytte. Børn og unge skal føle sig anerkendt for det, de også er og kan. Og det skal skoler, klubber, idræts- og kulturliv hjælpe til med,” siger han.
Indsatsen hænger nøje sammen med flere andre strategier i Høje-Taastrup Kommune. Den særlige fokus, der er på ’Morgendagens Børne- og Ungeliv’, får automatisk en forebyggende effekt.

”I takt med at flere unge tager en uddannelse, løser en række andre problemer sig selv. Unge, der har udsigt til uddannelse og job, er meget mindre tilbøjelige til at ødelægge det for sig selv ved at begå kriminalitet,” siger Michael Ziegler.

Positive vibrationer
Byens idræts- og kulturliv samt diverse kvartersløft er andre indsatser, der smitter af og virker præventivt.

Formand for Fritids- og Kulturudvalget Merete Scheelsbeck forklarer:
”Sunde fritidsinteresser giver selvtillid og sociale relationer, og byrum, der er rare at bo og færdes i, giver liv på gaden og mere positive vibrationer”.
Bl.a. derfor har Høje-Taastrup Kommune Fritidspasset, der giver udsatte unge gratis introduktion til kommunens idrætsforeninger, ligesom der findes en lang række installationer i byens rum, som er frit tilgængelige for unge: parkour, fodbold, forhindringsbane, basketkurve og løbestier.
Strategiplanen er udarbejdet i samarbejde med VISO, den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk