Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoTale ved dimissionsfesten på Høje-Taastrup Ungdomsskole 21.juni 2017

 - af Svend-Erik Hermansen, formand for Høje-Taastrup Ungdomsskoles bestyrelse

På Ungdomsskolebestyrelsens vegne vil jeg byde heltidsundervisningens 9.klasse og Katapult velkommen til markering af overstået tid i tilværelsen med uddannelse og meget andet.
Årets elev
Årets elev 2017 - Josefine Gonzalez
Jeg vil gerne ønske jer alle til lykke med resultaterne!
Jeg håber, at tiden her har givet jer støtte til at kunne komme videre i tilværelsen samtidig med, at I her også har mødt nye kammerater.
Ungdomsskolen i Høje-Taastrup Kommune uddanner nemlig unge!
Det sker bare på en lidt anden måde end så mange andre steder.
Heltidsundervisningen er et tilbud om undervisning for at kunne imødekomme elever, der har behov for anden undervisning end folkeskolens.
Udgangspunktet er, at vi giver alle unge et godt tilbud som grundlag for at kunne komme videre i uddannelsesverdenen med sigte på et godt arbejdsliv.
Årets hold har haft personlige udfordringer, men er blevet hjulpet godt igennem til den videre tilværelse, som omfatter erhvervsuddannelser som murer, tømrer og handel og forretningsservice og 10.klasse for få en bedre baggrund for ambitionen om ad denne vej at kunne kvalificere sig til andre uddannelser. Vi har som nævnt også i dag elever fra projekt Katapult med, som har bestået eksamen for at kunne komme videre i erhvervsuddannelse som industritekniker, socialrådgiver, automekaniker, trivsel – og velfærdsuddannelse samt HF-uddannelse.
Afgangsklasse 2017
Afgangsklassen 2017
Forløbene har givet jer alle et godt skub til et godt liv i fremtiden uanset hvad I har valgt for den nære fremtid, hvor I nu skal i gang med et nyt kapitel i jeres liv.
Jeg syntes, at I er godt på vej. Nu er kunsten bare, at I helst skal fortsætte – at I ikke springer fra og tænker, at det gider jeg ikke. I skal sørge for at få en ungdomsuddannelse – og I kan lige så godt bruge tiden på det.
Det er også et dejligt liv I skal i gang med. Det er et liv med mange udfordringer, hvor I ind imellem også bliver nødt til at bide i det sure æble og gøre ting, I synes er svære og besværlige. Det skal I gøre – både fordi I har en ret og en pligt til at yde en indsats, når I er borgere i det danske samfund.
I har nu for alvor muligheden for at følge jeres drømme – og dermed skabe indholdet af livet for hver og en af jer!
Nu har jeg nævnt ordet uddannelse flere gange – og livet er også en lang og ikke mindst videregående uddannelse med muligheder for at kunne frigøre og udvikle sig undervejs og dermed give hver af jer den bedste mulighed for at udleve sine drømme og sig selv. Det er nemlig et middel til at gøre sig selv og samfundet klar til de jobs, der venter forude.
Lærerne skal også nævnes, fordi jeg syntes, at I gør en kæmpe indsats i undervisningen på Høje-Taastrup Ungdomsskole. Det er nemlig jer lærere, der sørger for, at unge får mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, giver forståelse for fremtidens udfordringer og dygtiggør dem til samfundslivet – og det er også en del af Ungdomsskolens formålsparagraf.
Jeg markerer med talen her, at det er sidste gang, da jeg ikke er med til næste år – desværre!

I ønskes alle en go` sommer – og held og lykke med tilværelsen fremefter. Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk