Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo

Svend-Erik Hermansen - 2020
- Arbejdsmiljøkonsulent i HK 1983 - 2014
- Socialdemokratisk medlem af byrådet i Høje-Taastrup Kommune 1982 - 2017


Svend-Erik bor i Vesterby i Torstorp og har tidligere arbejdet i fagforbundet
HK og HK/Privat (https://www.hk.dk/privat) som miljø – og samarbejdskonsulent.
Her arbejdede han med fysisk og psykisk arbejdsmiljø, musearbejde, kviksølv, overenskomster om det rummelige arbejdsmarked, sexchikane, sygefravær, seniorer, voksenmobning og med distancearbejde m.v.
Et af de primære ansvarsområder var redaktionen af HK/Danmarks
Arbejdsmiljøportal – nu omlagt til https://www.hk.dk/raadogstoette/arbejdsmiljoe,  hvor han var jævnlig leverandør af ugens kommentar om især arbejdsmiljøudviklingen i Danmark.
Her findes nu oplysninger om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt en del om regler og gode råd om indretning og brug af hjemmearbejdspladser.
I samme forbindelse findes også noget om storrumskontorer, stress og om voksenmobning, sygefravær og om kviksølvssagen.
SEH var formand i
Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration, som i samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet udarbejder vejledninger om det gode arbejdsmiljø til brug på arbejdspladserne – kig videre på www.bfakontor.dk.

Svend-Erik var igennem 36 år med i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Høje-Taastrup Kommune som sekretær, næstformand og formand i tidens løb.
Der blev sagt farvel til byrådsarbejdet på mødet den 19.december 2017:
Læs Mere 
SEH var senest medlem af
Ældre – og SundhedsudvalgetLæs Mere 
SEH var socialdemokraternes ordfører i
Plan – og Miljøudvalget: Læs Mere
Ligeledes var SEH medlem af
Socialudvalget: Læs Mere 
Find meget mere om opgaverne og find oplysninger om alle udvalgs arbejdsområder på
www.htk.dk – klik her på byråd i øverste højre hjørne.

SEH har også været medlem af
LBR (det lokale Beskæftigelsesråd) – udpeget af LO-fagbevægelsen (nu FH).

SEH var også med i bestyrelsen for
Vallensbæk Mose, som Høje-Tåstrup kommune driver sammen med Vallensbæk, Ishøj og Albertslund kommuner: Læs Mere    
Derudover var SEH formand for bestyrelsen for
Høje-Taastrup Ungdomsskole: Læs Mere
samt medlem af
Høje Taastrup Fjernvarmeselskabs bestyrelse: Læs Mere  
og medlem af
VEKS` bestyrelse: Læs Mere
samt med i tilsyn og brugerråd ved
Torstorp Plejecenter: Læs Mere
og var delegeret til generalforsamlingen i
Vestforbrænding (www.vestfor.dk).

Find mere om starten på Svend-Erik tilværelse i dette foredrag om at stamme fra Spøttrup:
http://www.svend-erik.nu/Livsglaede-20-marts-2019.html

Svend-Erik startede på arbejdsmarkedet i Post - og Telegrafvæsenet tilbage i august 1966 og blev her i starten af 70`erne også faglig aktiv, hvor han fra 1972 var med på forskellige poster i den faglige organisation (DPTF – 6.kreds A) her.
I august 1983 blev SEH ansat i den daværende Arbejdsmiljøafdeling i HK som arbejdsmiljøkonsulent.
Her beskæftigede han sig bredt med arbejdsmiljø og arbejdsskader indtil 1995, hvor han blev arbejdsmiljøkonsulent i det daværende HK/Service.
Han kom med i HK/Privats Arbejdsmiljøteam i forbindelse med sammenlægningen af HK/Industri og HK/Service i 2003.
Samtidig har SEH tidligere været med i ledelsen af det daværende Branchesikkerhedsråd 6 gennem mange år.
Læs her Svend-Eriks farveltale til HK/Privat:
Læs Mere 

SEH har tidligere været formand for Beskæftigelsesudvalget i Høje-Taastrup kommune, været formand for Produktionshøjskolen i Fløng, været formand for Landsforeningen af Produktionsskoler, været formand for Plan – og Miljøudvalget, været formand for genbrugs- og forbrændingsvirksomheden VEGA, været formand for Undervisnings – og Kulturudvalget, været formand for bestyrelsen i Vallensbæk Mose og formand for Socialudvalget, været formand for Boligsocialt Udvalg samt for bestyrelsen i Hedehusene Ungdomsskole.
SEH har også tidligere været formand for det kriminalitetsforebyggende udvalg (KRIM-udvalget), som på baggrund af især de store problemer med unge i Tåstrupgård søgte at ændre udviklingen i samarbejde med bl.a. politiet.
Udvalget lagde i sin tid grunden til mange initiativer, der nu søger at dæmme op for kriminaliteten i hele kommunen.

I årene 1981 – 1990 var SEH formand for ejerforeningen Gadevang i Høje-Taastrup:
Læs Mere 

I fritiden er sommerhuset i Højby Lyng i Odsherred det foretrukne opholds – og aktivitetssted.
Udflugter (pensionister har ikke ferie!) foretrækkes afholdt i Europa, hvor årets programmer tidligere omfattede krydstogter især. Sygdom giver dog i de senere år stop for længere ferierejser.

Sygdom fylder som nævnt desværre en del i disse år, hvor Diabetes 1 (https://diabetes.dk/diabetes-1/fakta-om-diabetes-1.aspx) har varet siden 6.marts 1969.

Neuropati (http://www.sundhedguide.com/8/2015/02/hvad-er-neuropati-.html) har varet siden september 2010 med konstante smerter til følge.

Parkinson (https://www.parkinson.dk/fakta-om-parkinson/hvad-er-parkinsons-sygdom) blev jeg ramt af 10.februar 2017.

Heldigvis kan der fås medicin, som aktuelt kan dæmpe de værste følger af sygdommene – og ved et godt hensyn til sygdommene kan der aktuelt fortsat leves nogenlunde normalt

Hudkræft blev konstateret i december 2019. Her venter nu en operation på Rigshospitalet sidst i april 2020:  https://www.cancer.dk/hudkraeft-hudcancer/behandling-hudkraeft/behandling-basalcellekraeft/

SEH`s væsentligste politiske mål har altid været at medvirke til, at alle mennesker har – eller får - det godt med gode rammer for selvstændig udfoldelse og udvikling.

Et af elementerne i tilværelsen som pensionist er i mindre omfang tilbud om at være med som dirigent på generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder m.v., når man behøver et menneske udefra til at lede et møde: http://www.svend-erik.nu/Dirigent-Svend-Erik-Hermansen.html

Du er altid meget velkommen til at kontakte ham på:
svenderikhe@outlook.dk - Svend-Erik er også aktiv på Facebook.

Du kan læse om holdninger – og ikke mindst kommentarer til forskellige og aktuelle politiske emner på www.svend-erik.nu.
Her vil der være plads til en kommentar – eller flere (!), når der måtte være behov. Helheden betyder altid meget på alle områder, og det er som om, at netop helhedstilgangen savnes en gang imellem i den daglige debat…..!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk