Støjvold mod Sydvej i Torstorp – støjdæmpning.

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

- Af Svend-Erik Hermansen, medlem af byrådet og bosiddende i Vesterby
 
Dele af Torstorp i Sønderby og Vesterby har igennem alle årene været generet af støj fra den meget trafikerede Sydvej, som primært betjener Transportcentret med de mange forskellige arbejdspladser baseret på flytning af varer til og fra.

Derfor har der også i flere år været gjort en stor indsats fra mange sider for at få dæmpet støjen fra trafikken, men først ved en trafiktælling tilbage i april 2011 blev der taget særlige initiativer for at få skabt grundlaget for et arbejde, der skulle føre til støjdæmpning af Sydvej.
Resultaterne af disse initiativer er nu ved at vise sig med fartnedsættelse til 70 km/timen på Sydvej – og ikke mindst med det projekt, der omfatter volden mod Sydvej fra Vesterby og især Sønderby.

Efter konkret vedtagelse i byrådet tilbage i marts 2013 er der nu sendt forslag (se vedhæftedeplantegning og støjvold) til grundejerforeningen i Torstorp.
Her er også forslaget til en planteplan for den del af støjvolden langs Sydvej, som skal hæves.
Med den foreslåede planteplan er der økonomisk råderum til at kommunen står for driften i 2 år.
Når der er en aftale på plads, kan kommunen gå i gang med at finde en entreprenør og igangsætte arbejdet.
Grundejerforeningen har efter det oplyste netop godkendt kommunens forslag.

Det planlægges at sætte støjskærmen op med kommunens egne folk i løbet af vinteren. Forhøjelsen af volden kræver et samarbejde med en entreprenør. Arbejdet kan udføres på flere måder. Man kan fjerne muldlaget og køre det hele væk i et fjerndepot og køre det tilbage, når volden er forhøjet med råjord. Man kan også fjerne lidt af gangen, så kan mulden måske blive på arbejdsstedet. Dette valg afhænger også af, hvornår entreprenøren har råjord til rådighed. Det skal hænge sammen med, at entreprenøren har et projekt et andet sted, hvor han får penge for at bortskaffe rent og indbygningsegnet råjord.
Kommunen har med vilje ikke truffet beslutning om, hvordan opgaven præcist skal udføres, kun det færdige resultat, for at få en god pris.

Man vil nu gå i gang med at finde en entreprenør, og med ham planlægge arbejdet i detaljer herunder en tidsplan. Med mindre vi får en isvinter, så forventes det, at arbejdet med forhøjelse af jordvolden også kan gennemføres i løbet af vinteren.
 
Der skal sættes et tæt hegn (minimum 15 kg/m2) op på toppen af den vestlige del af støjvolden, som er 5 m høj i dag. Den østlige del, som skal forhøjes, er 4 m høj, dog er der en mindre strækning, hvor den kun er 3 m høj. Den østlige del skal forhøjes til 6 m.

Man forestiller sig, at man kan etablere et så relativt lavt hegn uden at ødelægge den eksisterende beplantning, idet hegnspælene skal graves ned med håndkraft. Der skal bruges et materialevalg med langtidsholdbare træsorter, som naturligt vokser i Danmark, eksempelvis Lærk eller Eg med 10 cm hegnspæle og på begge sider sømmes/skrues vandrette planker/brædder, i midten af hegnet anbringes en rockwoolplade, og på toppen en planke/bræt, så vandet ikke kan løbe direkte ind i hegnet.

Kommunen har to steder en støjskærm med denne opbygning, og grundejerne er positive over resultatet.
Det skal nævnes, at det med det yderste af fingerneglene (!) på udvalgsmødet i marts måned lykkedes at få ført støjhegnet helt hen til og rundt om hjørnet ved Halland Boulevard.

Støjmålinger efter gennemførelse af hele projektet skal så også kunne bruges til at bedømme andre dele af Torstorp – og herunder Vesterby mod vest (Halland Boulevard). Måske kan det medføre yderligere støjdæmpende aktiviteter.

Find den aktuelle Støjhandlingsplan for hele kommunen her: http://htk-sp.cowi.webhouse.dk/dk/trafikstoej/indsatser/.
Der er ikke nogen tvivl om, at mange boligområder er plaget af støjgener fra vej – og banetrafik, hvorfor der i de næste mange år skal gøres noget her mange forskellige steder i kommunen – godt med start her i Torstorp, men nu venter vi så på det næste initiativ, hvor Sydvej belægges med støjdæmpende asfalt!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk