Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Byrådsmødet 20.juni 2017 – Socialdemokratiets forslag om initiativer på ældreområdet – sag 4.

  • Svend-Erik Hermansen

LoftliftSocialdemokratiet ønsker med denne sag, at der bliver sat fokus på konkrete initiativer på ældreområdet. Vi har i Høje-Taastrup Kommune allerede mange planer med mange visioner på både sundheds – og ældreområdet, men der er nu behov for mere målrettede initiativer på området, hvor opgaverne og udfordringerne bliver flere de næstfølgende mange år fordi vi heldigvis lever længere - med større behov for hjælp og pleje til mange flere borgere.

Ældreområdet befinder sig derfor midt i en forandringsproces, hvor udviklingen i antal ældre som nævnt vil stige. Det rejser spørgsmålet om, hvordan vi som kommune kan tilpasse os denne forandring. Hvordan udvikler vi ældreområdet, så det kan matche de stigende behov og ønsker, som de nye generationer af ældre har?

På den baggrund ønsker socialdemokratiet, at der skal udarbejdes en samlet plejeboligplan på ældreområdet også med fokus på det gode ældreliv.

Som en del af plejeboligplanen skal de nuværende plejecentre gennemgås og vurderes, om de er demensegnede ud fra en samlet vurdering af både plejecentrenes fysiske indretning, udearealerne samt typer af demenssikring. På dette grundlag skal der udarbejdes en priori-teret rækkefølge for, hvordan og hvornår og til hvilken pris de enkelte plejecentre kan gøres mere demensvenlige. Jeg skal understrege, at der også på gigtområdet er store udfordringer.

Velfærdsteknologi og hjælpemidler i plejeboligen skal hjælpe borgerne med at bevare kontrollen over deres eget liv og samtidig være med til at frigøre tid og lette arbejdsbyrden hos medarbejderne. Plejeboligplanen skal derfor også skabe et overblik over i hvilket omfang plejecentrene udnytter de muligheder, som teknologiske hjælpemidler giver, og på dette grundlag udarbejde en plan for hvordan der kan investeres i fremtiden med vægt på at sikre årgangene et trygt og værdigt ældreliv - og et godt arbejdsmiljø for medarbejderne.

ToiletDen samlede plejeboligplan skal ud fra disse elementer og det fremtidige behov for pleje- og ældreboliger, ud fra de nuværende samt evt. justerede visitationsregler, skabe et samlet overblik over det fremtidige investeringsbehov på området.

Vi ved jo, at ventelisten til især plejeboliger vokser meget i disse år, og det vil medføre nye planer om byggeri af det næste plejecenter inden længe – og her vil denne planlægning kunne gøres konkret med vore forslag. Dertil kommer et mindre antal ældre psykisk udviklingshæmmede borgere, som ikke kan rummes på nuværende plejecentre, ligesom der aktuelt er udfordringer med aflastnings – og rehabiliteringspladser.

Vi foreslår derfor vedtagelse af vort forslag om en samlet plejeboligplan ud fra de fremtidige behov – arbejdet kunne passende ske i samarbejde med Ældre – og Sundhedsudvalget.

Yderligere bemærkninger til sagen til brug i forbindelse med debatten i byrådssalen.


Eksempler på velfærdsteknologiske hjælpemidler: Sladremåtter, Loftlifte, Vasketoiletter, Spiserobotter og Sensorer m.v.

Aktuel ledelsesinformation om udvikling og statistik på ældreområdet: LÆS MERE 

Ventelisten til plejeboliger på et plejecenter i kommunen stiger kraftigt i disse måneder og er aktuelt på 50 borgere, som der gerne skulle skaffes plads til – sammen med andre, der får behov for en plejehjemsplads i de kommende år.

spiseI det videre forløb skal vi også benytte os af materialet fra demensmødet i sidste uge, hvor det bl.a. blev oplyst, at der kommer 55 nye tilfælde af demenssygdom hvert år i Høje-Taastrup Kommune.

Godt 600 borgere lider i dag af en demenssygdom i Høje-Taastrup Kommune. Derfor også et større antal pårørende, som er berørt af denne sygdom.

Demensstrategi 2014 – 2018 i Høje-Taastrup Kommune: LÆS MERE 

National demenshandlingsplan:LÆS MERE 

Socialdemokratiets forslag om initiativer på ældreområdet – sag 4.LÆS MERE
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk