Senior- og ældrepolitik i Høje-Taastrup Kommune

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Senior- og ældrepolitik i Høje-Taastrup Kommune

Et omfattende emne, men dog ikke umuligt, at beskrive kort!

Visionerne er vigtige som ramme for hele indsatsen, og her er det vigtigt, at vi sikrer tryghed og trivsel gennem hele livet – uanset hvilket område, vi bevæger os ind på. Det skal samtidig ske i respekt for de forandringer, vi oplever gennem livet - og her især gennem den sidste del.

En veluddannet medarbejderskare er en klar forudsætning for, at der kan ydes den bedste vejledning og ikke mindst hjælp overfor mennesker, der har behov.
Tidlig opsporing af behov for hjælp er væsentlig, og her spiller mange en vigtig rolle udover medarbejderne, f.eks. også lægerne og pårørende.
Uanset hvad vi vil kalde de forskellige visioner, kan det sammenfattes under en enkel sætning: Et godt liv – hele livet!

Mulighederne for et aktivt liv skal være til stede uanset om det drejer sig om gode cykelstier, idræt, en god busbetjening og motionsmuligheder. Frivillige vil i fremtiden indgå i endnu større omfang for at vi alle sammen kan hjælpes ad.

Hjemmehjælpen er et af flere afgørende ”servicetilbud”, som vi stiller til rådighed for hinanden. Her skal der uden tøven stilles hjælp til rådighed, når det er nødvendigt; politikerne har her vedtaget et større antal såkaldte kvalitetsstandarder, der giver rammen for hjemmehjælpsydelser.

I disse år omfatter hjemmehjælpen også hjælp til selvhjælp, hvor borgeren tilbydes aktivt at medvirke til plejen i muligt omfang. Et supplement til hjemmehjælpen er tilbud om brug af hjælpemidler, som også stilles til rådighed.

Genoptræning efter sygdom eller fald er altid vigtigt, og den skal derfor iværksættes så hurtigt som muligt og skal kunne fortsætte til der ikke er konkret behov længere.

Plejecentrene skal fungere godt, og i dag har vi ingen ventelister på området, men stigningen i antal demente fortæller noget om snarlig planlægning af det næste plejecenter i denne kommune.

Flyt i tide er et råd, jeg giver til mange yngre seniorer; man kan nemlig aldrig vide, hvornår der bliver behov for en bolig uden etager og uden trapper – og det er ikke rart at være tvunget til salg af bolig i disse tider. Derfor er en god planlægning på boligområdet også vigtig. Lige nu mangler der ældreboliger, og her forventer jeg, at Seniorrådet med snarlige initiativer får sat fokus på denne opgave, hvor det konkrete behov på området kan komme i spil.

Det var blot enkelte elementer fra denne del af tilværelsen; der kunne nævnes en del flere!

Socialdemokraterne siger nej til privatisering af f.eks. genoptræning og af driften af vore plejecentre, ligesom snakken om betaling for lægebesøg giver stor utryghed for unge som ældre!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk