Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoRøjlegrøften Naturpark

En ny naturpark er på vej!

Roejlegroeften Naturpark

Nyt

Vi arbejder på højtryk med at færdiggøre Røjlegrøften Naturpark, så den står klar ved årets udgang.

Mange lokalborgere har udvist ønske om at vi forlænger den ene støjvold mod Ishøj. En forlængelse skal mindske støj og afskærme motorvejen fra det nærliggende villakvarter.

Selvom der med forlængelsen skal køres mere jord til naturparken, vil projektet forsat stå færdigt inden udgangen af året. Dog forlænges jordkørslen frem til i september. Vi beklager de gener kørslen måtte medføre.

Når jordkørslen er afsluttet vil der blive lagt ny asfalt omkring rundkørslen i Sydskellet og vi vil reparere eventuelle huller i asfalten ved naturparken.

Samtidigt er arbejdet med nye friluftsfaciliteter til parken i fuld gang. Der skal laves broer, naturlegeplads, bænke, shelter og meget mere.   

Åben skurvogn

Vi holder ”åben skurvogn” ved indgangen til naturparken torsdag den 3. august kl. 16-18. Her har alle interesserede borgere mulighed for at komme forbi til en kop kaffe og en snak om parken. Her vil man have mulighed for at møde kommunen samt DSV, som køre jord til naturparken og Legepladsspecialist.dk som står for friluftsfaciliteterne.

Naturparken vil blive indviet i efteråret/vinteren 2017.

Baggrund

Den nye jernbane til Ringsted har taget et stykke af Vallensbæk Sø, der har fungerede som anlæg til rensning af regnvand. Derfor blev der i 2015/2016 anlagt tre nye regnvandssøer på arealet sammen med to nye søer ved Grønhøjgårdsvej. To volde blev også etableret for at afskærme og støjdæmpe for motorvejen og Ringstedbanen.

Voldene vil blive færdiggjort i løbet af vinteren 2016/2017 og kan bruges til rekreative formål med mulighed for at etablerer eksempelvis stier, udsigtsplateauer ogkælkebakke.

Økonomi

Projektet realiseres med de penge kommunen tjener på tilkørt jord til voldene. 

Tidsplan

Kroppedal Museum har i sommeren 2016 fortaget arkæologiske forundersøgelser. På arealet er fundet seks huse og hegn. Fortidsminderne blev udgravet af Kroppedal Museum i efteråret 2016. Langs motorvejen blev der i efteråret 2016 plantet et beplantningsbælte, som med tiden skal være med til at reducere støjniveauet om sommeren.  Du kan se plantelisten her

Borgerinddragelse

Det store grønne areal ved Sydskellet i Taastrup, skal omdannes til rekreativt naturområde med stier, faciliteter og spændende natur.

Når voldene står færdigt, skal der anlægges nye faciliteter i området til glæde for lokale borgere. Derfor har vi afholdt borgermøde med alle interesserede lokalborgere den 2. februar. Ved arrangementet var der fri mulighed for at byde ind med ideer og forslag til projektet.

Dialogmoede 

Se planforslag her. Ishøj Kommune har haft en drone ude i området, der har filmet Naturparken fra luften. Du kan se filmen her.

Har du spørgsmål til projektet, kan du kontakte Driftsbyen på Driftsby@htk.dk eller ringe til tlf.: 43591100.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk