Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Ring 5 – eller ej?

En stille undren…..

  • Af Svend-Erik Hermansen

For at imødegå den fortsat stigende biltrafik omkring Høje-Taastrup skal Ring 5 genoplives for at få mindsket trængselsproblemerne omkring Høje-Taastrup.

Dette er teksten i Socialdemokraternes valgprogram for perioden 2018 – 2021 – og vi er nu i 2020…..

Lidt af historien om Ring 5 findes her: http://www.svend-erik.nu/Fremkommelighed-er-Ring-5-SYD-en-acceptabel-mulighed.html

Debatten om anlæg af den planlagte motorvej (Ring 5) har været intens såvel på landsplan som ikke mindst regionalt i de seneste år og der er udarbejdet diverse undersøgelser for og imod.

Byrådet i Høje – Taastrup har også diskuteret Ring 5, ligesom man har medvirket til og bidraget til forundersøgelsen af Ring 5 Syd: https://dagsordener.htk.dk/vis/#bce9e58a-e0e0-425e-bb78-0df38f085f33

Her vakte det berettiget undren, at Socialdemokraterne stemte imod på trods af valgprogrammets tekst – og der er ikke efterfølgende givet nogen klargørende forklaring.

En stille undren…..

Af dagspressen fremgik det så i slutningen af august 2020, at Socialdemokraterne nu sagde Nej til Ring 5.

Det er undrende, at det sker lige nu, hvor der måske skal tages stilling til spørgsmålet på landsplan. Samtidig savnes i høj grad argumentation for dette skridt ud fra de historiske løfter på området. Det påvirker mange borgere støjmæssigt uden anlæg af Ring 5. Trafikken til Høje- Taastrup-områdets logistik – og transportområder er i disse år stærkt stigende.

Modstandere af Ring 5 har i tidens løb brugt mange ord om at mindske støjgenerne – uden nogen synlige resultater….

http://www.svend-erik.nu/En-stille-undren.html


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk