Seneste Nyt fra Svend-Erik Hermansen

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /
               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                En stille undren…..

Pluralistisk medieverden i Danmark?

 -Af Svend-Erik Hermansen

Der er mange borgerlige aviser i Danmark; vel nok ikke andre af anden politisk observans. Jeg læser 2 af dem hver dag – og her selvfølgelig også lederskribenternes bidrag, som næsten altid har et eller andet direkte eller mere indirekte angreb på Socialdemokratiet. Velfærdsstaten udsættes ligeledes også for stærke angreb fra tid til anden. Det kan til tider være underholdende om ikke også pinligt ved visse lejligheder.

I denne tid har specielt den store borgerlige københavneravis, Berlingske, en grundig kamp mod DR og deres nyhedsdækning. Det er nok en støtte til det borgerlige folketingsflertal, der har varslet store nedskæringer på DR`s budgetter og programflader; lige nu nævnes fra 12½ til 25 %. Vi venter her fortsat i frygt og bæven et udspil fra Kulturministeren.

Forleden nævnte Berlingske i sin leder, at man her sagde Nej tak til endnu mere statsstyret     medieudbud. Baggrunden for dette udsagn var, at forholdet mellem de statsejede elektroniske medier (TV  2 og DR) og den pluralistiske del af medieverdenen, der er afhængig af kundernes frie valg, var helt ude af trit med befolkningens ønsker.

Når man slår ordet pluralisme op, forklares ordets betydning således: at pluralisme er et udtryk for mangfoldighed.

En stille undren….. er i den forbindelse, at borgerlige medier kan komme afsted med at udbrede den opfattelse, at venstreaviserne i provinsen og de store borgerlige hovedstadsaviser skulle være meget mangfoldige og forskellige - også ud fra, at RITZAU dækker meget af indholdet uanset om avisen udkommer i Nakskov, Taastrup eller i Skagen!

Pluralisme benyttes i mange forbindelser, undertiden modstridende betydninger i forskellige sammenhænge. Pluralisme bruges dog gerne som betegnelse for en situation, hvor man vil understrege at der eksisterer mere end en opfattelse af et eller andet, man kan sige at pluralisme er et udtryk for mangfoldighed indenfor et bestemt område. Ordet pluralisme kommer fra det latinske plus, som betyder mere. Begrebet anvendes indenfor politik, filosofi, religion og videnskab.
Wikipedia https://da.wikipedia.org/wiki/Latin

Noter om Fremtiden og Nutiden på http://www.svend-erik.nu/En-stille-undren.html
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk