Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoPlan – og Miljøudvalget – farvel – 6.december 2017……

 - Svend-Erik Hermansen, udvalgsmedlem

Min tid i dette udvalg sluttede i eftermiddag, og det er et udvalg, jeg har været med i igennem lange perioder af mit byrådsliv i Høje-Taastrup Kommune startende som formand i perioden 1989 – 1992.
Jeg lærte i sin tid hurtigt, at mange planer og tanker ikke altid kom videre efter en præsentation, hvorfor det kunne være svært at få et billede på en konsekvens af en mulig lokalplan. Som regel kom der nu noget ud af forelagte planer og kommuneplanen åbner fortsat mange muligheder for såvel erhverv som boliger.
Der har traditionelt været et godt samarbejde og de fleste gange enighed i udvalget om de beslutninger, vi var sat til at træffe.

Udvalget varetager forvaltning af kommunens opgaver inden for det tekniske myndighedsområde.
Udvalget varetager: byggetilladelser og tilsyn med overholdelse af disse, landzonetilladelser og tilsyn med overholdelse af disse, myndighedsopgaver i forbindelse med naturbeskyttelse, myndighedsopgaver på miljøområdet, dog ikke støjhandlingsplaner, myndighedsopgaver på råstofområdet
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Økonomiudvalget/Byrådet om: lokalplaner, kommuneplaner, kommunale fællesskaber på miljø- og planområderne, klimahandlingsplaner
Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

Fremtiden skulle gerne bringe flere seniorboliger til en stigende befolkning i den sene alder – og her betyder en konkret planlægning rigtig meget.
Et andet væsentligt område vil være, at der altid skal indarbejdes støj – og miljøholdninger i kommende planer.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk