Plads til en god hverdag i Høje-Taastrup
– og plads til nye boliger og mere erhverv

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

Plads til en god hverdag i Høje-Taastrup
– og plads til nye boliger og mere erhverv

Rammerne for by og land i Høje-Taastrup Kommune er lagt – Byrådet har nu vedtaget Kommuneplan 2014.
Vi tænker nok ikke over det til hverdag – men den måde, som vi indretter byerne og det offentlige rum på, betyder noget for vores hverdag, og hvordan vi trives.
Derfor er kommuneplanen central: Det er nemlig kommuneplanen, der viser, hvor der er muligheder for at bygge boliger, hvor virksomheder kan slå sig ned, hvilke områder der kan indrettes til fritidsaktiviteter, hvor der kan plantes skov og meget mere.

Kursen er sat i Høje-Taastrup Kommune: Vi skal udvikle området omkring Høje Taastrup Station, og med NærHeden i Hedehusene har vi høje ambitioner for bæredygtighed og trivsel.
Virksomheder med tusindvis af arbejdspladser rykker fortsat hertil, og flere skal få øjnene op for kvaliteterne ved at bosætte sig her. Alt dette har kommuneplanen skabt de bedste rammer for, siger Socialdemokraternes ordfører i Plan – og Miljøudvalget, Svend-Erik Hermansen.

En aften i byens tegn. I forbindelse med kommuneplanen blev der afholdt et velbesøgt møde med inspiration og debat om byens fremtid – bl.a. med oplæg af Nils Folmann.

En aften i byens tegn. I forbindelse med kommuneplanen blev der afholdt et velbesøgt møde med inspiration og debat om byens fremtid – bl.a. med oplæg af Nils Folmann.

Rammerne for Nærheden er ved at være på plads!
Kommuneplanen har været i høring blandt borgerne, og tidligere på året blev der afholdt et velbesøgt inspirations- og debatmøde om byens fremtid. Her gav Nils Folmann – kendt fra ”Kender du typen?” – et oplæg og fremhævede bl.a. det store byudviklingsprojekt NærHeden: I vil noget her i Høje-Taastrup Kommune, og der er noget at forholde sig til. Det skal I være stolte af!

Svend-Erik Hermansen understreger vigtigheden af kommuneplanen:
Nærheden er nu planlagt til at kunne have mennesker og trivsel i centrum med den nye kommuneplan.
Vi oplever i disse år også en stor konkurrence blandt kommunerne om at tiltrække nye borgere og arbejdspladser. Her skal vi hele tiden fastholde og udvikle Høje-Taastrup Kommune som et attraktivt valg, og det støtter den nye kommuneplan.
Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for udvikling af arealer, infrastruktur og ejendomme i kommunen. Ifølge planloven skal alle kommuner helt eller delvis revidere kommuneplanen hvert fjerde år.

Inden for kort tid kan man se Kommuneplan 2014 på kommunens hjemmeside www.htk.dk/kommuneplan.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk