Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


onsdag den 18. december 2013

Nye værktøjer til arbejdsmiljøarbejdet

BAR Kontor har udarbejdet nye vejledninger og konkrete skabeloner, der skal gøre det nemt for virksomheder at få styr på det samlede arbejdsmiljøarbejde både i små og store virksomheder.

Et godt arbejdsmiljø giver arbejdsglæde, højere produktivitet og mindre sygefravær. Men det kræver, at man som virksomhed investerer tid, så man kommer hele vejen rundt. BAR Kontor giver nu virksomhederne en hjælpende hånd med et nyt materiale, der med skemaer, skabeloner og vejledninger guider virksomhederne igennem reglerne på en nem og overskuelig måde samt henviser til en række værktøjer. Materialet er tilgængeligt på www.barkontor.dk

Der er udarbejdet tre forskellige vejledninger til henholdsvis virksomheder med 1-9 ansatte, 10-34 ansatte og endelig til virksomheder med mindst 35 ansatte.

Strategiske og daglige opgaver
Uanset virksomhedens størrelse er der både nogle daglige og strategiske arbejdsmiljøopgaver. Arbejdsmiljøet skal således indtænkes, når virksomhedens fremtidige planer skal drøftes. Fx når der skal investeres i nye it-systemer, kontorer skal ombygges eller der skal indarbejdes nye arbejdsprocesser. Hvilke strategiske opgaver samt daglige opgaver arbejdsmiljøorganisationen har, giver BAR Kontors vejledninger et klart og tydeligt billede på i vejledningerne.

Links til pjecer, vejledninger og faktaark
Flere steder henvises til øvrige vejledninger og pjecer fra BAR Kontor samt til faktaark på BAR Kontors hjemmeside. Fx under afsnittet om arbejdspladsvurdering (APV), hvor der linkes til ”Tid til APV”, der beskriver, forskellige måder virksomheden kan gennemføre APV eller vejledningen om trivsel, som bl.a. beskriver seks konkrete måder at sætte trivsel på dagsordenen i virksomheden.

Konkrete skabeloner
Endelig består BAR Kontors materiale også af en række konkrete skabeloner, som er lige til at udfylde og printe ud. Det er fx dagsorden til den årlige arbejdsmiljødrøftelse, struktur for arbejdsmiljøorganisationen og opslag til valg af arbejdsmiljørepræsentant. Kravet om at gennemføre en årlig arbejdsmiljødrøftelse er forholdsvis nyt, og mange virksomheder kan derfor have gavn af en skabelon med punkter, som kan drøftes på mødet. Derfor har BAR Kontor udarbejdet dagsorden med hjælpetekster, som virksomhederne kan komme omkring i den årlige drøftelse.

Et andet hjælpeværktøj er planen for kompetenceudviklingen, som er et eksempel på, hvordan man kan udarbejde et skema for de beslutninger, man træffer om supplerende uddannelse. 

Materialet kommer således hele vejen rundt om arbejdsmiljøarbejdet og kan findes på
www.barkontor.dk under vejledninger.

Om BAR Kontor
I BAR Kontor samarbejder arbejdsmarkedets parter for at sikre et godt arbejdsmiljø på private kontorarbejdspladser. BAR Kontor består af repræsentanter fra: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Lederne, HK/Privat, HK HANDEL og PROSA.