Modersmålsundervisning – absolut NEJ TAK!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Logo

 - af Svend-Erik Hermansen

Fra tid til anden dukker spørgsmålet om modersmålsundervisning op – igen og igen. Senest er der lagt op til en debat herom lokalt i Socialdemokratiet – og her vil jeg gerne give lidt inspiration – også set i et historisk lys!

Modersmålsundervisning påtvunget store befolkningsgrupper i Høje-Taastrup Kommune vil modvirke den helt nødvendige integration og vil selvfølgelig også gå imod stimuleringen i dansk i familierne, ligesom risikoen for yderligere dannelse af parallelsamfund bliver større.

Svend-Erik HermansenJeg vil egentlig gerne tilbage til den første integrationspolitik, som byrådet tilbage i 1999 vedtog, hvor det klart fremgik, at alle flygtninge og indvandrere skulle kunne tale og forstå dansk, være selvhjulpne og selvforsørgende og kunne indgå i samfundslivet på lige fod med den øvrige befolkning.

Så kort kan det faktisk fortsat siges, når vi taler integration!  

Modersmålsundervisning har igennem årene givet anledning til mange debatter og brugen af skældsord fra tilhængerne har regnet ned over bl.a. skribenten her fra især Danmarks Lærerforening gennem bladet Folkeskolen: Kynisk stemmefiskeri, Uanstændig uvidenhed og flere ukvemsord i samme boldgade.

Find mere om dette i Folkeskolen via bl.a. www.folkeskolen.dk/6749 og 6781 samt 6808
6893 og 12679.

Sammenfattende opfatter jeg en gang imellem lærerforeningens udmeldinger på området som et ønske om beskæftigelse til evig tid….!

Kort og godt er min holdning til modersmålsundervisning: Tilbud om modersmålsundervisning skal alene omfatte den oprindelige målgruppe, som er børn og unge af indvandrere, der er født i udlandet og som følge heraf har et andet modersmål end dansk.

Børn og unge  født og opvokset i Danmark kan alene have dansk som modersmål.

Dansk må og kan ikke være andetsprog for børn og unge, der vokser op i Danmark og som skal leve deres tilværelse her.

Det var også baggrunden for en forstærket indsats i sin tid for at motivere forældre af anden etnisk baggrund til at lade deres børn starte i en daginstitution.

Integrations .- og Medborgerskabspolitikken i Høje-Taastrup Kommune er i øvrigt et godt redskab til større fokus på det stærke fællesskab, som Danmark er bygget op omkring, og her vil ressourcerne hos indvandrere og efterkommere kunne indgå i betydeligt større omfang end det er tilfældet i dag – find materialet her: http://en.calameo.com/read/0002709311c8095bb3c9a

Alle borgere må og skal tage ansvar for eget liv ved at bruge sine kompetencer, ved at uddanne sig, ved at forsørge sig selv og ved at overholde landets love samt behandle andre med respekt.

Modersmålsundervisning

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi

Ved modersmålsundervisning undervises børn af udlændinge i forældrenes hjemlands sprog. Kommunerne i Danmark skal tilbyde modersmålsundervisning til børn, hvis mindst en af forældrene er statsborger i et andet EU-land eller stammer fra Færøerne eller Grønland. Der undervises i det officielle sprog fra det land, hvor forældrene er statsborgere, hvilket ikke nødvendigvis er deres modersmål. Hvis der er flere muligheder, f.eks. fordi landet har mere end et officielt sprog eller hvis forældrene kommer fra forskellige EU-lande, bestemmer forældrene, hvilket sprog, barnet skal undervises i.

Kommunerne kan også tilbyde modersmålsundervisning til børn af indvandrere fra lande udenfor EU. Dette tilbud er frivilligt for kommunerne og de bestemmer derfor også udformning og omfang.

Undervisningen omfatter normalt 2-3 timer om ugen i Folkeskolens 1.-9. klasse. Undervisningen foregår normalt udenfor den almindelige skoletid. Hvis der kun er få børn fra et bestemt land i en kommune, kan kommunen henvise børnene til en nabokommune, hvor der er etableret undervisning i det pågældende sprog.

Modersmålsundervisningen skal rette sig efter børnenes viden og behov og kan derfor omfatte både mundtlige og skriftlige færdigheder. Tilsvarende har undervisningen flere forskellige formål alt efter børnenes situation. Hertil kan regnes:

  • Undervisningen skal sikre kommunikationen mellem børn og forældre.
  • Børnene skal have mulighed for at bevare tilknytningen til forældrenes kultur.
  • Børnene skal kunne følge med i skolen, hvis familien vender tilbage til hjemlandet.

Endelig er der nogle, der betragter modersmålsundervisningen som en nødvendig forudsætning for indlæring af dansk som fremmedsprog. Dette er dog omstridt.

Modersmålsundervisning må ikke forveksles med Basisundervisning i Dansk.

 

I Danmark er modersmålet i øvrigt dansk!


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk