Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

Max Melchior – farvel og tak for indsatsen! – 4.nov.2020

Tak for indbydelsen til at være med til dette kulturelle arrangement for Max, som åbenbart mener, at det nu omsider er tiden at sige farvel til Ungdomsskolen her i Høje-Taastrup.

Jeg troede faktisk, at du ville være blevet her mange år endnu, hvor du kunne bruge de nye bestemmelser om, at man ikke behøvede at gå på pension som følge af alder…

Vi to har haft et nogenlunde godt liv sammen om - og med -bestyrelsesarbejdet: Det startede lidt turbulent, da der skulle tages stilling til nedlæggelsen af Hedehusene Ungdomsskole, som jeg var formand for tilbage i 2007. Du tillod dig nemlig som direktør for Taastrup Ungdomsskole at udarbejde et høringssvar, hvor du gerne ville overtage Hedehusene….

Det var jeg – også som bestyrelsesmedlem her i Taastrup - absolut ikke tilfreds med, hvilket jeg fik sagt i kraftig tale!

Nok om dette skisma; jeg blev formand for den nye bestyrelse, som blev oprettet efter det, som kom til at hedde fusionen mellem Hedehusene og Taastrup. Her fik jeg et nært samarbejde med dig Max om skolens drift og ikke mindst tilbud. Du holdt fast i Musicalen vel nok også ud fra erfaringer fra din musikalske baggrund, i et utal af fritidstilbud og ikke mindst i Hel-tidsundervisningen samt Dagskolen i Hedehusene. Alt sammen tilbud og aktiviteter, som er kommet mange unge til gavn her i kommunen. At Ungdomsskolen fortsat har været både foranderlig og forunderlig for unge er i høj grad din fortjeneste.

Du var god til at få en meget bredt sammensat bestyrelse til at arbejde og især samarbejde med plads til nye aktiviteter foruden de sædvanlige tilbud.

Samtidig skulle du hele tiden tage højde for evindelige besparelseskrav fra Rådhuset – og her var et af dine våben studierejser for bestyrelsen til andre kommuners ungdomsskoler for at vi kunne blive inspireret af andre tilbud her. Det var nok også derfor, at du holdt fast i, at bestyrelsen skulle kunne rumme ikke mindre end 4 byrådsmedlemmer, der jo i budgetsammenhæng var med til at vedtage de samlede årsbudgetter i kommunen. At de så nu aktuelt har besluttet, at du ikke skal afløses af en ny leder for Ungdomsskolen tjener dem ikke til ære!

Bestyrelsen har altid fået god og rigelig mad efter bestyrelses-møderne, og her kunne sultne unge byrådsmedlemmer som Andreas og Steffen i sin tid få mad med hjem til flere dage; det hjalp nu ikke meget for en fortsættelse i bestyrelsen, da de begge efterfølgende ikke fik stemmer nok ved det næste valg!

Du og jeg havde på det mere private plan samtaler om de sygdomme, vi hver især kunne diske op med – og et sådant fællesskab er faktisk rigtig godt at kunne få lidt flere kræfter af.

Til slut vil jeg gerne sige, at jeg har været rigtig glad for vort samarbejde, ligesom jeg er glad for at komme til at kende dig.

God fornøjelse i den nye tilværelse som pensionist - frigjort fra det daglige kommunale arbejde – husk hovedbeskyttelsesudstyr til de kommende ture på elcyklen!

       

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk