Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem
MIDLERTIDIG LUKNING AF STIER VED VALLENSBÆK MOSE

I forbindelse med at Banedanmark påbegynder anlæg af Den nye bane København-Ringsted i området ved Vallensbæk Mose, bliver det periodevist nødvendigt at lukke Mosestien, Vejleåstien og Winthersmindevej. Stiernes lukkes af sikkerhedsmæssige årsager, da området vil være byggepladsområde, hvor vores entreprenør blandt andet vil benytte store tunge entreprenørmaskiner.

Stilukningerne gælder for al trafik herunder fodgængere og cyklister.

Mosestien & Vejleåstien
Vi forventer at lukke Mosestien og Vejleåstien fra den 4. februar 2015 og frem til december 2015.

Winthersmindevej
Winthersmindevej forventes lukket fra den 29. oktober 2014 og frem til september 2016.

Tidsplanen er vejledende og vi tager forbehold for ændringer. Eventuelle ændringer vil blive meldt ud på vores hjemmeside.

Vi beklager generne i forbindelse med de midlertidige stilukninger.

Stilukninger Vallensbæk Sø
Illustrationen ovenfor viser lukningen af stierne samt forslag til alternative ruter.

Få nyheder om projektet
Vi opdaterer løbende vores hjemmeside www.banedanmark.dk/københavn-ringsted med seneste nyt om anlægsarbejdet. Her kan du også tilmelde dig vores naboinformationsservice, så du løbende får nyheder på mail. Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på Kobenhavn-ringsted@bane.dk eller på tlf.: 82 34 05 01

Besøg vores infocenter
Du er også velkommen til at besøge Den nye bane København-Ringsteds Infocenter, som har åbent første tirsdag i hver måned kl. 10.00-18.00.
Du finder os her:
Ringager 4B, 3. sal
2605 Brøndby

Prøveramning ved Mosestien i Vallensbæk
Fra midten af uge 6 og cirka en uge frem vil vores entreprenør udføre prøveramninger af spuns på begge sider af Mosestien syd for Holbækmotorvejen.
I foråret 2015 skal vi i forbindelse med anlæg af Den nye bane København-Ringsted etablere en ny jernbanebro over Mosestien og Vejleåstien. Før arbejdet kan gå i gang, er det nødvendigt at foretage prøveramninger af spuns for at teste jordbundsforholdene i området.
Ud fra prøveramningerne kan vi finde den mest optimale udførelsesmetode, der sikrer, at vi arbejder så effektivt som muligt samtidig med, at vi generer vores omgivelser mindst muligt.