Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoHøje Taastrup Fjernvarme – farvel – 30.november 2017……
 - Svend-Erik Hermansen, bestyrelsesmedlem

Efter mange år med politisk medvirken i spørgsmål om den forsyning, som betyder, at der kan være varme og varmt vand til borgerne i Høje-Taastrup Kommune, er det nu slut med at være direkte med i bestyrelsesarbejdet i Høje Taastrup Fjernvarme (HTF).

Vi skal tilbage til 80`erne for at finde starten på dette arbejde, hvor den kommunale varmeforsyning var tæt på, medens Taastrup Varmeværk og Hedehusene Fjernvarme var noget længere væk.

Jeg var meget aktiv i forbindelse med sammenslutningen af den kommunale varmeforsyning og Taastrup Varmeværk i 1992, ligesom jeg var dirigent, da beslutningen om inddragelsen af Hedehusene Fjernvarme-værk i 2011 blev taget.

Høje Taastrup Fjernvarme
Selskabets formål er at anlægge og drive de til fjernvarme- og fjernkøleforsyningen nødvendige installationer på en sådan måde, at andelshaverne og deres lejeres forbrug af varme til opvarmning, ventilation, varmt brugsvand, køling m.v. kan leveres billigst muligt med fornødent hensyn til forsyningssikkerheden, selskabsøkonomien og miljøhensyn.

Bestyrelsen består af 9 medlemmer.
Valggruppe 1 vælger på sit valggruppemøde 3 bestyrelsesmedlemmer. Repræsentantskabsmedlemmerne i valggruppe 2 og 3 vælger efter afholdelse af valggruppemøde hver især 2 medlemmer til bestyrelsen.
Byrådet udpeger 2 byrådsmedlemmer til bestyrelsen. De af byrådet udpegede medlemmer kan når som helst udskiftes af byrådet.
 
Et spændende og interessant arbejde
I sammenhæng med arbejdet i bestyrelsen i VEKS (www.veks.dk) – og ud fra min tid i 90´erne som formand for VEGA (Vestforbrænding fusionerer med VEGA, hvis ejerkommuner Albertslund, Høje-Taastrup og Vallensbæk dermed også indgår – i 2003) har der været en vis sammenhæng i det politiske arbejde med en del udfordringer, hvor spørgsmålene om pris for varmen og affaldet eller kullet eller biomassen har været særlig væsentlige.
Samarbejdet i bestyrelsen har i perioden været præget af dygtige medarbejdere, og vi har på direktørniveau altid haft – og har – dygtige folk.

At der ikke altid har været enighed i bestyrelsen om indholdet i arbejdet og om processerne i et samarbejde er denne artikel om vedtægtsændringer et godt vidnesbyrd om: http://www.svend-erik.nu/Fjernvarme-i-Hoeje-Taastrup-Kommune.html

Nu vil jeg med interesse følge arbejdet med udbygningen af fjernkølingen, ligesom også varmepumper, damvarmelager og solenergi er spændende udviklingsmuligheder. Der er heldigvis meget langt tilbage til tiden med affaldsforbrænding i Taastrup by, Bruun & Sørensen ledningsanlæg og kulfyring på Avedøreværkerne!
Find meget mere om HTF på www.htf.dk.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk