Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 14.februar 2019


Logo


En stille undren……..

Gældsinddrivelse – hvorfor er det egentlig nødvendigt?

  • Af Svend-Erik Hermansen

Medierne har i den seneste tid brugt megen tid på spørgsmålet om SKATs manglende inddrivelsessystem og om de konsekvenser, det har for samfundet med en mangel på angiveligt 116 milliarder gode danske kroner.

Nøgleordene har primært været: Styr på inddrivelse og især mangel på dette, ophobet gæld, ny gæld, afskrivelse af gæld, rod i data om gæld, uklarheder, betalingsevnetvivl, manglende betalingsvilje og gældsforlængelse m.v.

Et citat fra Rigsrevisionen fortæller meget godt, hvad det går ud på: …betragter med stor bekymring den fortsatte vækst i de offentlige restancer, fordi den store gæld medfører væsentlige tab af skatteprovenu.

Det giver anledning til en stille undren over, at ingen undervejs standser op og ser på baggrunden for al den kritik af nye mangelfulde digitalt baserede systemer, som mange bruger tid og penge på at få til at fungere overfor store dele af befolkningen i dette land.

Det grundlæggende problem er vel, at der hos nogle mennesker og virksomheder er manglende vilje til at betale lovfæstede skatter og afgifter; noget som heldigvis den største del af befolkningen dog gør uden tøven.

Alle med samfundssind betaler P-afgifter, underholdsbidrag, vægtafgift på biler, licens, tog - og busafgifter, personskat, moms, erhvervsskat og andre skatter, som i den sidste ende er forudsætningen for den velfærd, vi alle sætter så højt.

En stille undren må udtrykkes her i anledning af, at der bruges megen tid og mønter på følgerne af sjusk og ikke mindst af manglende vilje til at være en aktiv og korrekt del af det velfærdssamfund, som vi alle på et eller andet tidspunkt kan få klart behov for – kunne der måske også bruges lidt kræfter på en debat om forudsætningerne før alle følgerne af dårligdommene skal fylde det hele?

http://www.svend-erik.nu/En-stille-undren.html


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk