Fyr rigtigt i din brændeovn

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Fyr rigtigt i din brændeovn

Nu er tiden kommet, hvor der bliver fyret op i brændeovnene. Husk at tænde rigtigt op – så slipper du for dårlig lugt, mindsker luftforureningen og undgår tjæresod i skorstenen, som kan føre til skorstensbrand. 

Her er fire gode tips om, hvordan du tænder rigtigt op i brændeovnen og optimerer på hyggen samtidig med, at man tager hensyn til naboer, miljø, sundhed og sikkerhed. 

Ren røg

Tænd op fra toppen
Læg to stykker brænde i bunden. Ovenpå stabler du pindebrænde i lag med luft imellem, så du kan tænde i den øverste del. Flammerne skal arbejde sig ned som et stearinlys. Så mindsker du udledningen af skadelige partikler med 80 % for bedre luft både i stuen og udenfor.

Brug kun tørt træ
Vådt træ ryger for meget, og en del af varmen går tabt til at tørre brændet i ovnen. Derfor får du mindre varme ud af dit brænde. Fyr aldrig med affald, reklamer, behandlet træ eller lignende.

Sørg for rigeligt luft
Skru først ned for luften når flammerne bliver lysere (typisk efter ca. 10 minutter). Det er bedre at regulere varmen ned ved at lægge mindre brænde på end ved at lukke for luftspjældene. Du må ikke lægge brænde på og skrue ned for lufttilførslen om aftenen i et forsøg på at have gløder om morgenen. Hvis du lukker helt ned for luften, er der også risiko for dannelse af giftig kulilte. Den er farveløs og lugtfri og kan i værste fald sive ud i huset om natten og være livsfarlig.

Røgen skal være næsten usynlig
Du kan teste, om du har fulgt de første tre tips korrekt ved at gå udenfor, når brændet brænder godt. Her kan du se på røgen, der kommer ud af skorstenen. Synes du, det lugter grimt, så gør dine naboer det nok også, og der er stor sandsynlighed for, at der er for lidt luft til brændet, eller at brændet ikke er tørt nok.

Tilskud til ny brændeovn
Undersøgelser viser, at gamle brændeovne generelt forurener dobbelt så meget som nye.

Overvejer du at skrotte din gamle brændeovn, giver Miljøstyrelsen et skrotningstilskud på 2.000 kr., hvis brændeovnen er fra før 1990. Hvis du skal anskaffe en ny brændeovn, anbefaler kommunen, at du køber en svanemærket eller DS-mærket brændeovn. Svanemærket garanterer, at ovnen opfylder høje krav om partikeludslip, hvis ovnen vel at mærke bruges rigtigt.

Læs mere på www.htk.dk/braendeovn eller http://braendefyringsportalen.dk/

Du kan ansøge om skrotningstilskud til din gamle brændeovn på www.renrøg.dk

 

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk