Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen, 31 august  2020
Svend-Erik Hermansen

Flygtninge til Høje-Taastrup…?

..en stille undren

  • Af Svend-Erik Hermansen

Byrådet behandlede forleden et forslag om, at der skulle indføres nye bestemmelser omkring modtagelse af flygtninge i denne kommune i modsætning til tidligere, hvor Høje-Taastrup indtil nu har været såkaldt 0-kommune angiveligt som følge af udfordringerne med integrationen af allerede boende borgere af anden etnisk oprindelse: https://dagsordener.htk.dk/vis/#703527e5-14f3-41dd-a629-078bf4fc1146

Jeg er enig med regeringspartiet på Christiansborg om, at Danmark har plads til modtagelse af de såkaldte kvoteflygtninge i et vist omfang, som det nu også vil ske. Det er helt klart en national opgave, og ikke noget, der skal afgøres på kommuneplan.

Det betyder dog ikke at i forvejen indvandrertunge byer skal være i denne modtagergruppe ud fra de udfordringer, som vi har kendt gennem mange år.

Derfor var det også min forventning at bl.a. socialdemokraterne i byrådet ville sige klart nej til forslaget om flygtninge til Høje-Taastrup.

En stille undren…..

Ved afstemningen om forslaget stemte 20 % af socialdemokraterne for forslaget om modtagelse af flygtninge med utvetydig støtte, medens resten af socialdemokraterne undlod at tage stilling til forslaget om modtagelse af uledsagede børn og unge…..

Det kan vække en stille undren, at man nu er nået til det synspunkt, hvor der tidligere har været klar entydig modstand mod modtagelse af flygtninge.

Med de bestående udfordringer på området vækker det undren, at der ikke tages klar stilling til fremtiden på området – også ud fra, at man kunne risikere en opblødning fra statslig side på området. Det kunne betyde fjernelse af den såkaldte 0-flygtningestatus.

http://www.svend-erik.nu/En-stille-undren.html


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk