Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo

Fjernvarme i Høje-Taastrup Kommune 2.udgave

  • Svend-Erik Hermansen, bestyrelsesmedlem i Høje Taastrup Fjernvarme – udpeget af byrådet

Historien
I år er det 25 år siden, at Taastrup Varmeværk og den kommunale varmeforsyning fusionerede og blev til Høje Taastrup Fjernvarme (HTF) – se også www.htf.dk .

Leveringen af varme baserede sig på en kontrakt med VEKS (Vestegnens Kraftvarmeselskab – www.veks.dk) om levering af overskudsvarme ved produktion af el fra Avedøreværkerne i Hvidovre - nu ved brug af biobrændsel (kul tidligere) og affaldsforbrænding hos Vestforbrænding i Glostrup samt hos KARA Noveren i Roskilde.

Igennem årene er der sket væsentlige udbygninger af fjernvarmeforsyningen til boliger og erhverv mange steder i kommunen, ligesom også Hedehusene fjernvarme nu er med i HTF.

Aftalen i sin tid skulle udmøntes via fælles forslag til vedtægter, hvor bestyrelsen skulle bestå af 9 medlemmer, heraf 2 fra Høje-Taastrup Kommune (byrådet). Fra parcelhusene indtræder 3 bestyrelsesmedlemmer, medens der kommer 2 fra de større bebyggelser og erhvervslivet stiller også med 2 bestyrelsesmedlemmer. Den sammensætning er fastlagt ud fra en holdning om en afbalanceret og ikke mindst funktionsmæssig bestyrelse.

Varmeforsyningen er en vigtig del af hverdagen, hvorfor sammenslutningen kunne være med til at være på forkant med udviklingen miljømæssigt - også teknisk og administrativt.

Som det måske huskes, var der i sin tid tale om langvarige forhandlinger, hvor der på forskellige områder blev indgået kompromisser, herunder også om repræsentationen i selskabets ledelse (bestyrelsen).

Tiden er gået godt
Der er sket meget igennem årene for HTF og dermed for lokalsamfundet og forbrugerne.

Ikke mindst arbejdet med at finde miljøvenlige løsninger har været prioriteret højt, og her har samarbejdet med kommunen været med til at udvikle nye løsninger.

Lige nu er der igangsat levering lokalt via solenergianlægget i Fløng - og ikke mindst med den nye fjernkøling i Høje-Taastrup med levering i første omgang til det nye grønttorv.

Fremtiden
Fjernkøling - for at udnytte overskudsvarmen i større områder - er i fuld gang med at blive planlagt også med etablering af en egentlig energicentral.

Etablering af et såkaldt damvarmelager i samarbejde med VEKS vil kunne give en bedre økonomi, da man kan undgå spidslastsituationer, som er dyrere end ved normal drift.

En stor varmepumpe skal etableres ved Mølleåen; det vil også give lokal drift med god økonomi til følge.

Aktuelt er HTF og kommunen i samarbejde om projekter, der skal udvikle lokal lavtemperaturdrift og returtemperatursystemer, der skal give en bedre og billigere energiudnyttelse.

Dertil kommer deltagelse i arbejdet med at udvikle nye metoder, der fremmer energieffektivitet og grøn omstilling.

Efterskrift
Der er fra tid til anden overvejelser i forskellige kredse om behovet for ændringer i styringen af selskabet HTF.

Hertil er blot at sige, at den oprindelige plan med sammenslutningen af de to selskaber var en rigtig god idé, hvor samfund og forbrugere har fået fordele i det daglige ved forbruget af varme – og nu også via kulde fra fjernkølingen.

Det lokale engagement med mulighed for forbrugerindflydelse er en forudsætning for et veldrevet selskab, og her er det også positivt med deltagelse fra byrådet med bestyrelsesmedlemmer, der med 2 repræsentanter dækker hele byrådets holdninger uanset om det er miljømæssige krav eller udviklingen af nye måder at fremkomme med energi på. Der er mange planlægningskrav, når der skal udvikles nyt, og det kan en samlet bestyrelse i HTF så udnytte i samarbejde.

Når HTF tager lån til udbygning og årlig vedligeholdelse sker det normalt med lån garanteret af kommunen, og det medfører billigere lån end ellers muligt. Aktuelt er det lånte beløb på 353.193.364 kr.

Den fælles vision er, at HTF fører an og leverer bæredygtig, sikker og billig fjernvarme til forbrugerne i Høje-Taastrup Kommune.

Tiden er slet ikke til at ændre i balancen mellem kommunens og de forskellige gruppers repræsentation i HTF!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk