Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoFarvel… …og enkelte bemærkninger hertil!
Byrådsmødet, 19.december 2017 - Svend-Erik Hermansen

Et farvel og tak skal lyde fra mig, der nu efter 36 års tjeneste forlader byrådet i Høje-Taastrup Kommune.

Det har været en spændende og ikke mindst interessant tilværelse at være en enkelt ud af 21 byrådsmedlemmer med skiftende bemanding ved siden af og overfor sig igennem årene. Også administrationen – eller forvaltningen, som det hed i gamle dage – har været med igennem årene og har givet megen viden fra sig – og somme tider også været modtagelig for viden…

Den lokale verdenspresse har også været med i alle årene – og her husker jeg især, at det var meget svært at blive udvalgt til årets blålys, men det lykkedes dog en enkelt gang tilbage i 2001.

Da jeg blev valgt i 1981 var der stor bekymring hos mine forældre bosiddende i Salling: kunne Svend-Erik nu klare sig overfor alle de byboere, der befolkede Høje-Taastrup?

Og min nu afdøde mor var især ked af Michaels gentagne udfald mod mig med beskyldningerne om, at jeg var partiets chefdemagog; mor fulgte jo debatten via tilsendte avisudklip igennem mange år.

Men på et tidspunkt var bekymringerne pist væk – det var den gang, jeg fik Ridderkorset – det var toppen for en husmandsdreng fra Jylland. Stoltheden lyste ud af min mor ved enhver lejlighed; det kostede så for mig et par vrede bekendtskaber i de røde kredse, som jo ikke mener, at vi skal gå med ordner…

Udvalgsarbejdet fylder nok mest i erindringerne, da det jo er her, at man forsøger at danne de fornuftige beslutninger. Her har mit syn på behovet for helhedstilgang altid været med.

Budgetforlig og større beslutninger har der været mange af og mit parti og jeg har heldigvis været med mange gange her for at få forbedret velfærden; heldigvis fik vi også en pladsgaranti til daginstitutionerne i 90´erne – det var et af mine hovedprioriteringer ved valget i 1978, hvor junior ikke kunne få andet end en sort dagpleje – tiderne skifter - og nu går jeg ind for byggeri af et nyt plejecenter!

Det nye byråd vil nok kunne fortsætte arbejdet uden Laurids og jeg, men jeg er sikker på, at man får behov for at spørge os ved flere lejligheder ud fra vores grundviden om behov og muligheder her i kommunen!

Farvel!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk