Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Fælles om Danmark

Socialdemokratiets Principprogram

  • Af Svend-Erik Hermansen

Efter halvandet års arbejde med at udarbejde et forslag til et nyt principprogram behandlede partiets kongres i september 2017 ”Fælles om Danmark”.
”Fælles om Danmark” er nu Socialdemokratiets syvende principprogram.

Processen har været den hidtil mest inddragende i partiets historie. Samtlige medlemmer har været inviteret til at bidrage og flere tusinde har gjort det.
Ud fra mine forudsætninger som mangeårigt medlem af partiet og ikke mindst ud fra baggrunden som folkevalgt i et af landets byråd, har jeg kigget i materialet for at finde ud af, om det er gode rammer for de kommende års arbejde på forskellige niveauer ud fra demokratisk indflydelse på landets velfærd og udvikling – find mine umiddelbare betragt-ninger om udkastet her:
http://www.svend-erik.nu/En-anmeldelse-Faelles-om-Danmark.html - Efterfølgende kan min bedømmelse af det vedtagne program ses her:

Vi tror på fællesskabet er et af hovedbudskaberne fulgt af et solidarisk fællesskab. Det betyder for mig en understregning af vore forpligtigelser overfor hinanden. En forplig-tigelse, som også omfatter, at man indretter sig på det samfund, man nu bor og lever i.

Fælles om Danmark bliver nu betegnet som vores fælles værdimæssige kompas, og det er faktisk rigtig flot, at man er i stand til at sammenfatte det på kun 32 sider!

Den fortsatte politiske kamp understreges med vores vigtigste politiske kamp er mod dem, der ønsker en anden vej.

Socialdemokratiet er uden sammenligning det parti i Danmark, der har haft mest indflydelse på og båret størst ansvar for samfundsudviklingen. Sådan skal det også være i frem-tiden: Det er en klar melding til alle, der støtter op omkring partiet og dets repræsentanter rundt omkring i byråd, i regioner og i Folketinget.

Vi tror på fællesskabet. Det er gennem stærke forpligtende fællesskaber, at vi bedst sikrer den enkeltes mulighed for at leve et godt liv og udfolde sit eget personlige potentiale: Her understreges det udgangspunkt alle folkevalgte lige skal huske på i indsatsen uanset hvor, man befinder sig aktuelt.

Almen dannelse er en nødvendighed og et ideal i et demokrati. Det kræver opdragelse i demokrati fra den tidlige barndom og op gennem hele uddannelsessystemet. Og det fordrer gode muligheder for uddannelse samt et rigt kultur- og foreningsliv: Indskrivningen og vedtagelsen her udtrykker på en fin måde krav og ønsker til alle i Danmark; intet kommer nemlig af sig selv!

En væsentlig pointe, er kampen mod ulighed, som fylder meget ud fra specifikke navngivne kampområder – og det er godt!

Et helt særligt område er udlændinge og integration, som er beskrevet detaljeret. Det sker ud fra en mangelsituation (!) i de tidligere principprogrammer, hvor virkeligheden på dette område ikke har talt væsentligt med: Samtidig erkender vi, at de mange udlændinge, der er kommet til Danmark over de sidste mange årtier, udgør en massiv udfordring. Det har måske hjulpet lidt, at folketingsmedlem, Mattias Tesfaye, har skrevet bogen Velkommen Mustafa, hvor der gøres op med 50 års socialdemokratisk (manglende) udlændingepolitik – læs evt. min anmeldelse her: http://www.svend-erik.nu/Velkommen-Mustafa.html.

Det er fint, at der kunne tages fat på dette emne, men manglerne er tydelige i denne del af det nye principprogram. Det burde tydeliggøres – ud fra dagens virkelighed – at man er mere end velkommen til at forlade Danmark, hvis man ikke vil medvirke i dette demokratiske samfund ud fra troen på fællesskabet. Det nåede desværre ikke med i kongresvedtagelsen, hvor spørgsmålet om kvoteflygtninge frem for menneskesmuglede dog er nået med.

Formuleringerne omkring Europa er helt fine med understregningen af, men vi socialdemokrater er bekymrede over, at hensynet til virksomhedernes profit og den fri bevægelighed fylder for meget.

Fælles om fremtiden slutter principprogrammet og her understreges det, at Folketinget, regionerne, kommunerne og arbejdsmarkedets parter sætter de primære politiske rammer for menneskers liv i Danmark.

Alt i alt kan det vedtagne principprogram betegnes som tilfredsstillende på de allerfleste områder. Det vil kunne danne de fornødne gode rammer omkring partiets arbejde i de næstfølgende år, hvor også de lokalt vedtagne valgprogrammer kan være med til at danne gode arbejdsbetingelser for det vedvarende politiske arbejde.

Find principprogrammet Fælles om Danmark her:

http://www.socialdemokratiet.dk/media/6554/socialdemokratiets-principprogram-faelles-om-danmark.pdf


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk