Seneste Nyt fra Svend-Erik Hermansen

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /
               
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                En stille undren…..

Europarådet og bestemmelserne i Danmark om menneskerettigheder.

  • Af Svend-Erik Hermansen

Debatten om fortolkningen af Europarådets bestemmelser, hvor Den Europæiske Menneskerettighedskonvention 
( https://menneskeret.dk/om-os/menneskerettigheder ) er det dokument, der for mange år siden blev tiltrådt af 47 europæiske lande, har i den senere tid igen været i fokus.

Danmark har forsøgt at få reformeret fortolkningen af det grundlag, der blev vedtaget for mange år siden. Hensigten har været – og er aktuelt – at få nutidens udfordringer på området med ind på banen. Men en dom fra Menneskerettighedsdomstolen fra 2016 forbød rumænsk afsoning i Rumænien af en borger herfra, som havde begået kriminalitet i Danmark….

Nutidens udfordringer i Danmark er lige nu, at fortolkningerne nærmest umuliggør udvisning af kriminelle udlændinge angiveligt som følge af dårligt indrettede fængsler i respektive hjemlande.

Det er dog lykkedes at få lov til at sende en enkelt rumænsk kriminel tilbage til et af hjemlandets fængsler her på det sidste!

Hvis internationale aftaler om bestemmelser fortsat skal nyde respekt og dermed opbakning i en befolkning, skal de være til at forstå og acceptere for den almindelige borger. Det må nok konstateres her, at det forekommer uforståeligt, at vi ikke kan sende kriminelle udlændinge tilbage til hjemlandet – uden de store problemer.

En stille undren”…. er i den forbindelse, at norske og islandske politikere i debatten i Strasbourg i Europarådet forleden holdt meget fat i den fortolkning om beskyttelse af kriminelle udlændinge, som Menneskerettighedsdomstolen har givet tilkende overfor Danmark.

Hvis ikke der kan ske tilfredsstillende ændringer på dette område risikerer vi, at holdningerne til alle udlændinge uanset om de er borgere fra andre lande, eller de skulle være flygtninge, der søger asyl, bliver endnu mere afstandstandtagende end tilfældet er i dag.

Dermed risikerer vi også, at Danmarks bidrag til at være med til at løse flygtningeproblemerne gennem modtagelse af såkaldte kvoteflygtninge i stedet for menneskesmuglertilførte asylansøgere, bliver yderligere forsinket.

Noter om fremtiden og nutiden på http://www.svend-erik.nu/En-stille-undren.html
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk