Forside.
Nyheder fra Svend-Erik Hermansen
Svend-Erik Hermansen

En usikker og bekymrende tid – og en stille undren…….

- Af
Svend-Erik Hermansen

Coronatiden ændrede i starten af marts i år tilværelsen på utrolig mange områder fra den ene dag til den anden. Det gælder for det enkelte menneske, familien, naboerne, handelen og for folkevalgte og det gælder dermed hele samfundet, som pludselig måtte finde mange begrænsninger og ikke mindst nye løsninger.
Som ældre og i risikogruppen med flere kroniske sygdomme og dermed særlig sårbar og udsat var der for mig ingen tvivl om at gå i selvvalgt isolation ganske omgående efter nedlukningen af Danmark – og den øvrige verden.

Ingen kontakt med andre mennesker, ingen indkøb i Brugsen, Føtex eller Menu og ingen gang i andre butikker. Gåture med bevægelse til den anden side af vejen ved møde med andre mennesker og ingen generalforsamlinger, hvor jeg skulle være dirigent. Intet besøg hos apotekeren, som i stedet måtte klares af pårørende.…

Sundhedsmyndigheder og folketing
Regeringen og dermed Folketingets beslutninger i sammenhæng med faglige vurderinger fra sundhedsmyndigheder og økonomifolk har indtil nu vist sig at være nogenlunde konstruktive og logiske i forhold til smittedæmpning i Danmark, hvor vi som land har nået gode resultater.
Desværre er billedet nu ved at være en del mudret ud fra, at økonomifolk og letbenede populistiske politikere sår tvivl om de igangværende initiativer, som skal beskytte os allesammen uanset om man hører til den truede gruppe som mig og 599.999 andre mennesker med kroniske sygdomme - eller kun har lav risiko ved smitte. Dertil kommer også alle i pensionsalderen.

Jagten på alt andet end holdbare løsninger
Lige nu jagtes den socialdemokratiske regering på utallige områder angiveligt for at fremtvinge et valg, hvor de blå ville kunne overtage magten; der er nemlig lige nu noget, som omsider har skabt enighed i den blå lejr…..

Socialdemokraternes såkaldte støttepartier finder i øvrigt på mange små og store benspænd undervejs fremfor at kaste sig mere aktivt ind i kampen mod den farlige sygdom.

Tiden præges også af krav om omgående evaluering af samfundsindsatsen, hvor det for mig at se er helt unødvendigt lige nu at søge efter skurke og uduelige folk på mange områder. Det vil være bedre, at kræfterne bruges på at dæmme op for smitterisikoen i lang tid endnu samtidig med at man arbejder på at finde en vaccine mod coronaen. Det er rystende at overvære den manglende vilje til at medvirke til bekæmpelse af sygdommen og smitterisikoen med krav om helt urealistiske foranstaltninger, der alene skal dække over, at man ikke fra blå lejrs side vil tage ansvar. Den manglende vilje fra borgerlig side til at finde nødvendig økonomisk kompensation til nedlagte minkgårdejere hjælper ikke det hårdt ramte erhverv.
Ord som mistillid, magtkampe mellem myndigheder, evige strategi ændringer, magtsyge og dødelige fejl fylder meget i debatten lige nu, og det er derfor med en stille undren, at jeg følger debatten og initiativerne, der faktisk lige nu giver anledning til fortsat bekymring….

Minksagen er der ingen, der indtil nu kan være noget nogen kan rose sig af, men kalkunjagten på diverse ministre og nu senest politichefen er helt hen i vejret, når man tager den livsfarlige sygdom i betragtning. Jeg kan ikke bedømme sundhedsfagligheden i at udrydde minken – eller ej, men smitten har da spredt sig her til mink og ikke mindst stigende fra mink til mennesker i voldsom grad. At koncentrere sig om HVEM, HVOR, HVORNÅR og HVORFOR lige nu er forstyrrende for den indsats, som restriktioner og gode råd skal få os igennem krisen uden sygdom og dødsfald.

Folkesundheden må tælle mest!
Det tjener heller ikke Venstre, Nye borgerlige og Dansk Folkeparti til ære, at man deltog i - og bakker op om - en landbrugsdemonstration i Agerskov i Sønderjylland forleden med Statsministeren og lederne fra SF og Enhedslisten affotograferet i nazi-uniformer….

Minksagen handler om folkesundheden, om demokratiet og ikke mindst om sund fornuft i en særdeles farlig og vanskelig situation. Det er bekymrende for os alle, at der satses på at skabe mere usikkerhed i en for nogen livsfarlig situation. Der må ikke sås tvivl om indsatserne.

Husk også på, at der fortsat er et højt niveau af coronasmitte i Danmark – det burde for myndigheder og politikere være det væsentlige at bekæmpe!

Det kan også undre, at mangfoldige mængder af såkaldte eksperter fra universiteter og andre uddannelsesretninger ikke er udlært i det, at der kan være livsfarlige sygdomme, som skal stå foran grundloven i særlige situationer……

http://www.svend-erik.nu/En-bekymrende-tid-og-en-stille-undren-ogsaa-i-et-vist-omfang.html

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk