Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo

En stille undren….om konventioner og politisk debat…

Så har der igen været opmærksomhed om konsekvenserne af Danmarks tilslutning til konventioner, som er fra en tid, hvor virkeligheden var en anden end det er tilfældet i dag.

Den direkte årsag til den aktuelle debat var forårsaget af udtalelser af den socialdemokratiske gruppeformand i en TV-samtale med en venstremand, som nu ikke længere orker folketingsarbejdet.

Gruppeformanden havde fat i bestemmelser, der ud fra nutidens måde at leve på og på at tackle dagligdags problemer i nogle tilfælde kunne betyde, at man i befolkningen kunne få det indtryk, at vi i Danmark på væsentlige punkter ikke var herre i eget hus.

Og hvad skete der så?

Forskellige oppositionspolitikere faldt selvfølgelig over personen, ligesom også socialdemokrater gik i gang med at hænge gruppeformandens person ud som skadelig for partiet.

Den stille undren opstår for mig så lige her, hvor man måske kunne have forventet en debat om konsekvenserne af at være med i konventioner, der ikke er tidssvarende på væsentlige punkter.

Se også http://www.svend-erik.nu/Europaraadet-og-bestemmelserne-i-Danmark-om-menneskerettigheder.html

Det er nemlig et alvorligt problem ifald den folkelige opbakning til konventionerne falder væk fordi man ikke kan forstå – eller forsvare konkrete problemstillinger. Tænk bare på følgende eksempler:

  • Rumænske forbrydere må ikke sendes til afsoning i hjemlandet

  • Det danske velfærdssystem skal kunne medtages i form af kontanter efter kort tids arbejde for en udlænding i Danmark

  • Massive migrantstrømme hjulpet på vej af menneskesmuglere

Heldigvis har partiets formand været fremme med støtte til behovet for debat om bestemmelser og domme, der er faldet, idet hun fremhæver, ”at man kan være kritisk over indholdet og overfor fortolkning og den måske lidt for dynamiske fortolkning en gang imellem”.

Kunne man måske også i fremtidens debatter lade være med at gå efter personer fremfor selve debattens indhold og problemstillinger….?

Noter om baggrund og om fremtiden: http://www.svend-erik.nu/En-stille-undren.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk