Forside  16 juni 2020
Svend-Erik Hermansen


En bekymrende tid – og en stille undren også i et vist omfang!
- Af Svend-Erik Hermansen

Coronatiden ændrede på utrolig mange områder fra den ene dag til den anden. Det gælder det enkelte menneske og det gælder hele samfundet, som pludselig måtte finde mange nye løsninger.
Som ældre og i risikogruppen med flere kroniske sygdomme og dermed særlig sårbar og  udsat var der for mig ingen tvivl om at gå i selvvalgt isolation ganske omgående efter nedlukningen af Danmark – og den øvrige verden.

Derfor har jeg de seneste tre måneder opholdt mig i Odsherred i fritidsboligen, hvor morgenavisen kunne holde mig opdateret sammen med de få TV-kanaler, der her er til rådighed sammen med radioen. Om eftermiddagen kunne Dagbladet læses på nettet.

Ingen kontakt med andre mennesker, ingen indkøb i Brugsen og ingen gang i Oddens fiskehandel. Gåture med bevægelse til den anden side af vejen ved møde med andre mennesker og ingen generalforsamling i Tre Lyng langfredag, hvor jeg skulle være dirigent. Intet besøg hos apotekeren, men lægen kunne dog hjælpe efter udeventen…

Ingen fodboldkampe på TV, men her var det en fornøjelse at kunne følge alle afsnit på Matador og svenske serier kom til at fylde en del. Foråret har været god at følge og der var også tid til cykel-ture i området.

Årets krydstogt til Bornholm, Polen, de baltiske lande, Rusland, Finland og Sverige er aflyst – og er skiftet ud med fire dage i Skive!

En stille undren i et vist omfang

Regeringen og dermed Folketingets beslutninger i sammenhæng med faglige vurderinger fra sundhedsmyndigheder og økonomifolk har indtil nu vist sig at være konstruktive i forhold til smittedæmpning i Danmark, hvor vi som land har nået gode resultater.
Desværre er billedet nu ved at være en del mudret ud fra, at økonomifolk og letbenede politikere sår tvivl om de igangværende initiativer, som skal beskytte os alle sammen uanset om man hører til den truede gruppe eller kun har lav risiko ved smitte.
For en del politikere blev det på et tidspunkt en talemåde, at alt næsten skulle kunne lade sig gøre blot der var en sundhedsfaglig garanti eller udtalelse. Derfor er der i dag områder, som nok burde være lukket ned fortsat af hensyn til smitterisikoen.
Tiden præges også af krav om omgående evaluering af samfundsindsatsen, hvor det for mig at se er helt unødvendigt lige nu at søge efter skurke og uduelige folk på mange områder. Det vil være bedre, at kræfterne bruges på at dæmme op for smitterisikoen i lang tid endnu samtidig med at man arbejder på at finde en vaccine mod coronaen.
Ord som mistillid, magtkampe mellem myndigheder, evige strategiændringer og dødelige fejl fylder meget i debatten lige nu, og det er derfor med en stille undren, at jeg følger debatten og initiativerne, der faktisk lige nu giver anledning til fortsat bekymring….

http://www.svend-erik.nu/En-stille-undren.html
Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk