Forside
Nyheder fra Svend-Erik / Opdateret 12.september 2017


Logo


En anmeldelse: Fælles om Danmark

Socialdemokratiets Principprogram – udkast

  • Af Svend-Erik Hermansen

Efter halvandet års arbejde med at udarbejde et nyt principprogram præsenterede Socialdemokratiet sidst i april 2017 ”Fælles om Danmark”.
”Fælles om Danmark” bliver Socialdemokratiets syvende principprogram. Processen har været den hidtil mest inddragende i partiets historie. Samtlige medlemmer har været inviteret til at bidrage og flere tusinde har gjort det.
Nu har principprogramudvalget sat pen til papir med det foreløbige resultat. Debatten fortsætter og det endelige program skal vedtages på kongressen i september 2017.

Ud fra mine forudsætninger som mangeårigt medlem af partiet og ikke mindst ud fra baggrunden som folkevalgt i et af landets byråd, har jeg kigget i materialet for at finde ud af, om det er gode rammer for de kommende års arbejde på forskellige niveauer ud fra demokratisk indflydelse på landets velfærd og udvikling.

Vi tror på fællesskabet er et af hovedbudskaberne fulgt af et solidarisk fællesskab. Det betyder for mig en understregning af vore forpligtigelser overfor hinanden. En forpligtigelse, som også omfatter, at man indretter sig på det samfund, man nu bor og lever i.

Den fortsatte politiske kamp understreges med vores vigtigste politiske kamp er mod dem, der ønsker en anden vej.

En væsentlig pointe, er kampen mod ulighed, som fylder meget ud fra specifikke navngivne kampområder – og det er godt!

Et helt særligt område er udlændinge og integration, som er beskrevet detaljeret. Det sker ud fra en mangelsituation (!) i de tidligere valgprogrammer, hvor virkeligheden på dette område ikke har talt væsentligt med: Samtidig erkender vi, at de mange udlændinge, der er kommet til Danmark over de sidste mange årtier, udgør en massiv udfordring. Det har måske hjulpet lidt, at folketingsmedlem, Mattias Tesfaye, har skrevet bogen Velkommen Mustafa, hvor der gøres op med 50 års socialdemokratisk (manglende) udlændingepolitik – læs evt. min anmeldelse her: Velkommen Mustafa

Det er fint, at der nu tages fat på dette emne, men manglerne er tydelige i denne del af det nye principprogram. Det må tydeliggøres – ud fra dagens virkelighed – at man er mere end velkommen til at forlade Danmark, hvis man ikke vil medvirke i dette demokratiske samfund ud fra troen på fællesskabet.

Jeg håber, at der strammes op og sker en mere markant tydeliggørelse af dette afsnit forud for kongressens stillingtagen.

Formuleringerne omkring Europa er helt fine med understregningen af, men vi socialdemokrater er bekymrede over, at hensynet til virksomhedernes profit og den fri bevægelighed fylder for meget.

Fælles om fremtiden slutter partiprogramudkastet og her understreges det, at Folketinget, regionerne, kommunerne og arbejdsmarkedets parter sætter de primære politiske rammer for menneskers liv i Danmark.

Alt i alt må det nuværende udkast til principprogram betegnes som tilfredsstillende på de fleste områder. Det vil kunne danne de fornødne gode rammer omkring partiets arbejde i de næstfølgende år, hvor også de lokalt vedtagne valgprogrammer kan være med til at danne gode arbejdsbetingelser for det vedvarende politiske arbejde.
Find det nuværende udkast til principprogrammet her:Udkast til principprogramSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk