Dirigent Svend-Erik Hermansen - status januar 2020

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /

Gyldendals Encoklypædi (uddrag)
Dirigent: Person, der leder generalforsamlingen i et aktieselskab, anpartsselskab, andelsselskab eller i en forening. Dirigenten skal påse, at dagsordenen overholdes, at eventuelle forskrifter om quorum (det beslutningsdygtige antal personer) iagttages, at forslagene opnår tilstrækkelig majoritet til at være gyldigt vedtaget, og at alle, der ønsker det, kommer til orde i rimeligt omfang. Dirigenten vælges af generalforsamlingen, medmindre vedtægterne bestemmer noget andet.

Svend-Erik HermansenTilbud
Møder kræver en mødeleder / dirigent, der magter opgaven – og som man har tillid til!
Dette tilbud omfatter forberedelserne til mødet / generalforsamlingen, selve mødet samt efterbehandlingen af mødet, hvor referatet også underskrives.

Hvorfor bruge Svend-Erik til opgaven?
Der tilbydes hjælp og bistand til at få afviklet mødet på en god, rolig, saglig, robust og ordentlig måde, hvor målet er, at alle deltagere får fair play og er tilfredse med mødets afvikling uanset hvilke uenigheder og meningsbrydninger, der i givet fald er og har været mellem deltagere, bestyrelse og administration.

Samtidig skal dirigenten medvirke til at skabe værdi for den pågældende forening og dens medlemmer. Det sker ved at medvirke til et godt møde uanset hvilken forening, der er tale om.
Derfor er forberedelsen også et område, der anbefales at prioritere højt – og her indgår gældende vedtægter markant.

Der er erfaring fra de seneste 30 års arbejde som dirigent i mangfoldige sammenhænge; dertil kommer samtidig 30 års arbejde i HK som underviser, oplægsholder og mødeleder i mange forskellige situationer i relation til medlemmer, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt forhandlinger og kontakter med arbejdsgivere og myndigheder.

Referencer
    *Ejerforeningen Gadevang - generalforsamlinger, Høje-Taastrup
    *Høje-Taastrup Fjernvarme – Valggruppe 1 - møder, Taastrup
    *Høje-Taastrup Fjernvarme – repræsentantskabsmøder, Taastrup
    *Grundejerforeningen Egeparken – generalforsamlinger, Taastrup
    *Socialdemokraterne i Høje-Taastrup – generalforsamlinger, Taastrup/Hedehusene
    *Boligselskabet DFB (Charlottegården) – afdelingsmøder, Hedehusene
    *Boligselskabet DFB (Gadehavegård) – afdelingsmøde, Høje-Taastrup
    *Tennisklubben Gadevang af 1977 – generalforsamlinger, Høje-Taastrup
    *Diabetesforeningen i Høje-Taastrup –
generalforsamlinger, Høje-Taastrup/Taastrup
    *Danske Ældreråd – repræsentantskabsmøder, Nyborg Strand
    *Andelsboligforeningen Birkebakken 1 - generalforsamlinger, Høje-Taastrup
    * A/S prikNU – generalforsamling, København V
    *Grundejerforeningen Tre Lyng – generalforsamlinger, Højby Sj.
    *Grundejerforeningen Torstorp – generalforsamling, Høje-Taastrup
    *O F Møllehøj – generalforsamling, Hedehusene

Pris
Aftale kan indgås i hvert enkelt tilfælde. Vær opmærksom på, at arbejdet nu sker i lidt mindre omfang og størrelse end tidligere – Spørg bare!

Kontakt
svenderikhe@outlook.dk

Svend-Erik Hermansen
Birkehegnet 20
2630  Taastrup
tlf. 43999592 og 20239592
 www.svend-erik.nu samt Facebook og LinkedIn