Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Til eftertanke……

-   Af Svend-Erik Hermansen

Der er mange udfordringer i livet – ikke mindst for de svageste ældre.

Denne beskrivelse tager sit udgangspunkt i en ældreforskers netop forelagte Ph.D.-afhandling, ”Ældreliv i plejebolig” (af lektor Ulla Skjødt fra University College Sjælland): 

Dertil kommer egne oplevelser i situationen med at hjælpe ældre familiemedlemmer i flytningssammenhænge til ældrebolig og plejecenter,,,,,,,

Når man er visiteret til et plejecenter eller til en ældrebolig er årsagen, at der nu er mange momenter i tilværelsen, man skal have hjælp til at håndtere uanset om det drejer sig om personlig pleje eller om praktiske gøremål af enhver art herunder kontakten med myndighederne.
I afhandlingen fremhæves det klart, at når du har opnået en plejebolig, skal du faktisk være stærk (!) - eller i det mindste skal have stærke pårørende til hjælp.

Ældreliv

De svageste på et plejecenter ved slet ikke, hvordan de får bevilget / tildelt helt nødvendig hjælp.

Det er kort sagt en umulig opgave alene, at kunne overskue at have sin egen lejebolig på plejecentret og kunne håndtere alle de udfordringer, det i sig selv medfører.
Hvordan får man betalt huslejen? Hvordan med boligsikring, vinduespudser og varmetilskud? Er der muligheder for ekstra rengøring? Hvorfor må jeg ikke få en citronvand?

Andre frustrationer opstår, når en kommunal medarbejder eller en læge sender en besked videre til den ældre om, at vedkommende selv må tage de videre kontakter om f.eks. et led i en genoptræning frem for at se på den situation, som den ældre føler sig i - og som i det stille faktisk skriger på hjælp – blot tavst.

Der er ingen tvivl om, at enhver kvalitetsstandard bliver overholdt, ligesom indberetninger om statistik nok skal være i orden, men det er altså ikke godt nok i dagens Danmark.
Digitaliseringen er fuldstændig umulig at overkomme for de fleste ældre, og her trænger der sig en klar melding på: at nu må nogen i systemerne - efter politisk beslutning – altså tage over!

Jeg er enig med ældreforskeren i, at vi skal til at se på den enkelte ældre ud fra dennes situation som menneske; vi skal fremover mere se konkret på, hvordan vi løser den ældres behov, uden at der skal frustrationer og klager fra pårørende til.
Borgeren skal især i de aldersgrupper, vi oplever her, altid møde løsningsorienterede medarbejdere, der søger at løse opgaverne frem for gøre handlinger til et problem for den ældre medborger selv.

Der er mange flere mere eller mindre umulige situationer for den ældre; tænk selv efter! Det må der nu tages hånd om at løse over alt i ældreplejen - og ikke mindst i det politiske system.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk