Svend-Erik Hermansen.

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 

Logo


Socialdemokratisk medlem af byrådet i Høje – Taastrup siden januar 1982

Svend-Erik bor i Vesterby i Torstorp og har tidligere arbejdet i fagforbundet HK/Privat (www.hkprivat.dk) som miljø – og samarbejdskonsulent.
Her arbejdede han med fysisk og psykisk arbejdsmiljø, musearbejde, kviksølv, overenskomster om det rummelige arbejdsmarked, sygefravær, seniorer, voksenmobning og med distancearbejde m.v.
Et af de primære ansvarsområder var redaktionen af HK/Danmarks Arbejdsmiljøportal – nu omlagt til Klik videre under arbejdsmiljø, hvor han var jævnlig leverandør af ugens kommentar om især arbejdsmiljøudviklingen i Danmark.
Under Råd og vejledning på http://www.hk.dk/RaadOgStoette  findes nu oplysninger om det fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt en del om regler og gode råd om indretning og brug af hjemmearbejdspladser.
I samme forbindelse findes også noget om storrumskontorer, stress og om voksenmobning, sygefravær og om kviksølvssagen.
SEH var formand i Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration, som i samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet udarbejder vejledninger om det gode arbejdsmiljø til brug på arbejdspladserne – kig videre på www.barkontor.dk

Svend-Erik er fortsat med i den socialdemokratiske byrådsgruppe i Høje-Taastrup Kommune - som næstformand.
SEH er medlem af Ældre – og Sundhedsudvalget, som bl.a. har ansvaret for plejecentre, hjemmeplejen og træningscentret samt det forebyggende arbejde.
SEH er ikke længere medlem af Teknisk Udvalg, men er nu socialdemokraternes ordfører i Plan – og Miljøudvalget.
Ligeledes er SEH medlem af Økonomiudvalget, som især tager sig af dem overordnede økonomi og budgetarbejdet.
Find meget mere om opgaverne og find oplysninger om alle udvalgs arbejdsområder på www.htk.dk – klik her på byråd i øverste højre hjørne.

SEH har også været medlem af LBR (det lokale Beskæftigelsesråd) – udpeget af LO-fagbevægelsen – find mere om LBR på www.lbr.htk.dk.

SEH er med i bestyrelsen for Vallensbæk Mose, som Høje-Tåstrup kommune driver sammen med Vallensbæk, Ishøj og Albertslund kommuner.
Vallensbæk Mose er et dejligt naturområde med en masse gang – og cykelstier.
Se også www.vallensbaekmose.dk 
Samtidig findes et af områdets bedre spisesteder her: Mosen.

Derudover er SEH formand for bestyrelsen for Høje-Taastrup Ungdomsskole (www.minungdomsskole.dk) samt medlem af Høje Taastrup Fjernvarmeselskabs bestyrelse (www.htf.dk) og medlem af VEKS` bestyrelse (www.veks.dk) samt med i tilsynet ved Torstorp Plejecenter og delegeret til generalforsamlingen i Vestforbrænding (www.vestfor.dk).

Svend-Erik startede i Post - og Telegrafvæsenet tilbage i august 1966 og blev her i starten af 70`erne også faglig aktiv, hvor han fra 1972 var med på forskellige poster i den faglige organisation her.
I august 1983 blev SEH ansat i den daværende Arbejdsmiljøafdeling i HK som arbejdsmiljøkonsulent.
Her beskæftigede han sig bredt med arbejdsmiljø og arbejdsskader indtil 1995, hvor han blev arbejdsmiljøkonsulent i det daværende HK/Service.
Han kom med i HK/Privats Arbejdsmiljøteam i forbindelse med sammenlægningen af HK/Industri og HK/Service i 2003.
Samtidig har SEH tidligere været med i ledelsen af det daværende Branchesikkerhedsråd 6 gennem mange år.

Læs her Svend-Eriks farveltale til HK/Privat: http://www.svend-erik.nu/Svend-Eriks-afskedstale-til-HK-og-receptionsdeltagerne.html

SEH har tidligere været formand for Beskæftigelsesudvalget i Høje-Taastrup kommune, været formand for Produktionshøjskolen i Fløng, været formand for Landsforeningen af Produktionsskoler, været formand for Plan – og Miljøudvalget, været formand for genbrugs- og forbrændingsvirksomheden VEGA, været formand for Undervisnings – og Kulturudvalget, været formand for bestyrelsen i Vallensbæk Mose og formand for Socialudvalget, været formand for Boligsocialt Udvalg samt for bestyrelsen i Hedehusene Ungdomsskole.

SEH har også tidligere været formand for det kriminalitetsforebyggende udvalg (KRIM-udvalget), som på baggrund af især de store problemer med unge i Tåstrupgård har søgt at ændre udviklingen i samarbejde med bl.a. politiet.
Udvalget lagde i sin tid grunden til mange initiativer, der nu søger at dæmme op for kriminaliteten i hele kommunen.

I årene 1981 – 1990 var SEH formand for ejerforeningen Gadevang i Høje-Taastrup.

I fritiden er sommerhuset i Højby Lyng i Odsherred det foretrukne opholds – og aktivitetssted.
Udflugter (pensionister har ikke ferie!) foretrækkes afholdt i Europa, hvor Amalfi-kysten syd for Napoli netop er besøgt. Forude venter den årlige juletur - denne gang til Hamburg.
I det nye år er der bestilt en tur til Cuba incl. krydstogt omkring denne ø.

SEH`s væsentligste politiske mål er at medvirke til, at alle mennesker har – eller får - det godt med gode rammer for selvstændig udfoldelse og udvikling.

Et nyt element i tilværelsen som pensionist er tilbud om at være med som dirigent på generalforsamlinger, repræsentantskabsmøder og afdelingsmøder m.v., når man behøver et menneske udefra til at lede et møde.

Du er altid meget velkommen til at kontakte ham på:
svenderikhe@htk.dk - Svend-Erik er også aktiv på Facebook.

Du kan læse om holdninger – og ikke mindst kommentarer til mange forskellige og aktuelle politiske emner på www.svend-erik.nu samt på socialdemokraternes hjemmeside ved at klikke ind på www.sochtk.dkSvend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk