Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Byrådsmødet 15.nov. 2016; Sag 8 om Høje-Taastrup C – Vejplan for dette projekt.

  - Svend-Erik Hermansen, Socialdemokrat og medlem af Plan – og Miljøudvalget

8. I - Høje Taastrup C. Principiel stillingtagen til opstart af Kommune- og lokalplanlægning, samt vejplan for projektet - TU, PMU 

Indledningsvis skal jeg understrege, at Socialdemokratiet støtter denne sag med opstart af Kommune – og lokalplan for Høje-Taastrup C.

På udvalgsmødet udtrykte vi betænkelighed ved det forelagte forslag til ny vejplan for det nye område. Vi er her især betænkelige ved mulige konsekvenser for nabobebyggelserne, hvis de nu forelagte vejplaner bliver til noget.

Der dannes nemlig en slags mur med den nye bebyggelse i Høje-Taastrup C. Det bliver sværere at komme igennem til stationen i Høje-Taastrup, når man kommer i bil fra Taastrup-siden, ligesom der ved nybyggeriet af et rådhus i området også vil være konsekvenser for adgangsvejene hertil.

Den nye mur i forhold til adgangen til stationen vil få konsekvenser for adgangen også til CITY 2, ligesom der vil være mærkbare trafikale virkninger for Gadehaveområdet og for Torstorp.

Svend-Erik Hermansen

Så kunne man spørge: Hvorfor stemmer vi så ikke bare imod?

Her satser vi på, at høringssvarene i forhold til indstillingens punkt 2 om muligheder for forslag og idéer også for vejplanen kunne give nogle meldinger om behovet for ændringer i den foreslåede vejstruktur.

Vi ser frem til en intensiv drøftelse om vejadgange til station og rådhus også på det foreslåede borgermøde om hele projektet.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk