Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoBrugerrådet, Torstorp Pleje – og Rehabiliteringscenter – farvel – 27.november 2017…..

  • Svend-Erik Hermansen

Som tilknyttet tilsynsførende til Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter har jeg været med i Brugerrådet de senere år. Det har været særdeles interessant at følge arbejdet og udfordringerne på plejecentret.

Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter ligger i bebyggelsen Torstorp (http://torstorp.dk/) og er en del af Sundheds- og Omsorgscentrets tilbud. 
Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter åbnede i efteråret 2000 alene som plejecenter og er i dag et kombineret pleje- og rehabiliteringscenter med plejeboliger, midlertidige pladser og udekørende tværfaglige teams. 

Vi lykkes, når borgeren oplever, at vi med fokus på hendes/hans gode liv har opnået sammenhæng i den rehabiliterende tilgang og indsats på tværs af fag og organisation.

Med udgangspunkt i Høje-Taastrup Kommunes værdier er målene på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter:

  • at give den enkelte borger mulighed for et identitetsbevarende og individuelt tilbud
  • at den enkelte borger bevarer og styrker egne ressourcer
  • at pleje, omsorg og aktiviteter tilrettelægges individuelt og efter behov/ønsker
  • at borgerne har valgfrihed og selvbestemmelse/medbestemmelse
  • at grupper af borgere på tværs i centret har mulighed for at opbygge et socialt og aktivt liv
  • at der tages hensyn til, at arbejdet udføres i et privat hjem (plejebolig), og at hjælpen planlægges og udføres i et respektfuldt aktivt samspil med borgeren

Plejecenter
Plejecentret består af 34 boliger. Boligerne er fordelt på 2 afdelinger i stueetagen og på 1. sal.
Pladserne er indrettet med eget bad og toilet og udgang til egen altan eller terrasse. Områdets udearealer inviterer til både gå- og cykelture.
Der findes mange forskellige tilbud, hvor man har mulighed for at styrke og vedligeholde din fysiske og psykiske kunnen.

Arbejdet i Brugerrådet
Her har ledelsen med en direkte tilgang til arbejdet været en stor støtte for alle med gode bud på fornuftige beslutninger - og sammen med formanden søgt at involvere andre plejecentre, når det føltes nødvendigt.

Også repræsentanten fra Seniorrådet har givet gode input til arbejdet ud fra viden om behov og muligheder på ældreområdet.
Torstorpcentret vil også i fremtiden være på forkant på mange områder – også med det sigte at kunne give den enkelte beboer en god sidste tid i den-ne tilværelse, som nu er ved at slutte.
Det føler jeg mig rigtig tryg ved!

Find mere om pleje – og rehabiliteringscentret her: http://torstorpcentret.htk.dk/  Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk