Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


Logo


Byrådsmødet 29.august 2017 – Akut behov for flere plejehjemspladser!


Læs mere: 33. A - Pleje- og ældreboligprognose 2017-2028 - ÆSU Sagsnr: 17/6081

  • Svend-Erik Hermansen, Socialdemokratiet

Når der i en dagsordensoverskrift står Pleje – og Ældreboligprognose, er der en forventning om, at der så er tale om en behovsprognose, der omfatter alle nødvendige oplysninger for at kunne træffe både nære og ikke mindst langsigtede korrekte beslutninger.

Plejeboliggarantien overskrides (2 mdr. max på venteliste) i disse måneder jævnligt – og det er ikke tilfredsstillende for det ældre menneske, der har behov for en plejehjems-plads.

Som det fremgår af dagsordenen kunne der ikke opnås enighed om at få alle tallene på bordet og så i øvrigt afvente sagen om plejeboliger, som Socialdemokraterne fremlagde før sommerferien. Nu er det sådan, at de aktuelle ventelister udgør 50 til en plejehjemsplads og 60 personer til en ældrebolig.

Vi kunne også se, at der manglede relevante oplysninger i selve prognosen, hvorfor vi bad om at få tilføjet behovet for aflastningspladser og rehabiliteringspladser. Samtidig viser det sig, at HTK har flere pladser til borgere med misbrug forskellige steder i landet – og her er der selvfølgelig også behov for flere oplysninger, men det ønskede man heller ikke…….

Tallene på ventetid på en plejehjemsplads er stigende og udsigterne er klare: Vi bliver langt flere ældre i Høje-Taastrup kommune de næstkommende år, og uanset om vi også er sunde ældre vil tallet på ældre over 80 år stige kraftigt, ligesom antal demente vil stige.

Mulighederne for umiddelbart at gøre noget kunne være at inddrage ledigblevne ældrebo-liger ved Henriksdal til plejehjemspladser og det forslag fra administrationen var vi enige i under forudsætning af, at der så planlægges bygget et tilsvarende antal ældreboliger.

Vi ønsker kort sagt en ajourført og korrekt Pleje- og ældreboligprognose for at der kan træffes gode og korrekte beslutninger på området. Et nyt plejecenter er der under alle omstændigheder behov for stillingtagen til hurtigst muligt!

Hvordan man indretter et nyt plejecenter og hvor man placerer det, vil vi gerne drøfte med udgangspunkt i vedtagelsen af budget 2009 (!), hvor det blev besluttet, at det skulle undersøges, hvilke muligheder, der er for placering af seniorboliger/ældreegnedeboliger i umiddelbar geografisk tilknytning til det kommende plejecenter.

Vi kan tælle – og i aften vil vi så ikke forlænge debatten yderligere; derfor ingen afstemningskrav!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk