Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoAkut behov for flere plejehjemspladser!
 -Svend-Erik Hermansen, Socialdemokratiet

Plejeboliggarantien overskrides (2 mdr. max på venteliste) i disse måneder jævnligt og konsekvent – og det er ikke tilfredsstillende for det ældre menneske, der har behov for en plejehjemsplads.

Det er ej heller særlig tilfredsstillende for samtlige ansvarlige politikere i Ældre – og Sundhedsudvalget, som drøftede sagen på sit ordinære møde den 5.december 2017.

Det er nemlig sådan, at de aktuelle ventelister udgør 57 borgere til en plejehjemsplads og 60 personer til en ældrebolig. Ikke mindre end 16 borgere overskrider med ventelisten til en plejehjemsplads den tid, som er fastsat som garantikrav – altså mere end 2 måneder på venteliste. ”Rekorden” pt. er en borger, der har ventet 220 dage….!

Læs Mere Her

Tallene på ventetid på en plejehjemsplads er også stigende og udsigterne er klare: Vi bliver langt flere ældre i Høje-Taastrup kommune de næstkommende år, og uanset om vi også er sunde ældre, vil tallet på ældre over 80 år stige kraftigt, ligesom antal demente vil stige.

Et nyt plejecenter er der under alle omstændigheder behov for stillingtagen til hurtigst muligt! Det var også et af kravene ved budgetlægningen for 2018 fra Socialdemokratiets side: Ud fra behovet på kort og ikke mindst langt sigt skal der i 2018 foretages en analyse af behovet for plejehjemspladser samt behovet for investeringer i eksisterende pleje-boliger……

Det er dermed også klart, at det langt fra er nok at afvente en kapacitetsanalyse, som først skal drøftes i forbindelse med budget 2019, som det nu er planlagt af det borgerlige flertal.

Ældre – og Sundhedsudvalget vedtog vort forslag på udvalgsmødet, således at beslutningen blev: Ældre – og Sundhedsudvalget tager ledelsesinformationen til efterretning, idet der skal være skærpet fokus på mulighederne for overholdelse af plejeboliggarantien.

Dermed er der skabt en god baggrund for videre politisk stillingtagen til at få løst problematikken på såvel kort som langt sigt.
Ansvarlighed er her et nøgleord!Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk