Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoÆldre spiller floorball og styrker sundheden

Bedre balance, styrke og trivsel er nogle af de gevinster, som ældre har oplevet ved at spille floorball på Torstorp Pleje- og rehabiliteringscenter i Høje-Taastrup Kommune. Selv ældre med svagt syn og gangbesvær har været med. Nu skal der spilles holdspil på alle kommunens pleje- og aktivitetscentre.

Omkring 15 ældre har deltaget i den ugentlige floorball kamp på Torstorp Pleje- og Rehabliteringscenter - ældste deltager er 97 år. Her er både stående og siddende hold. Aktiviteten er en del af et pilotprojekt for plejecenterets beboere og pensionister, som deltager på aktivitetscentrene. Projektet har løbet over otte uger fra april til juni i år. Og resultaterne er flotte: der er sket en forbedring hos deltagerne på næsten 11 procent i balance og næsten 22 procent i styrke. Se de ældre give den gas på floorballbanen. Videoen er lavet af Københavns Universitet.

Derudover er det lykkedes at inddrage en ny række borgere med et lavere funktionsniveau, som ikke tidligere har kunnet deltage i holdspilsaktiviteter. Det er sket ved at udvikle bander til de deltagere, der er stærkt gangbesværede, så de kan sidde med i aktiviteten, og man har udviklet en bold med klokke til svagtseende. De gode resultater betyder, at man nu vil implementere aktiviteten på alle Høje-Taastrup Kommunes pleje- og aktivitetscentre.    

Forskningen viser at holdspil styrker sundhed og trivsel 

Projektet er sat i værk på baggrund af forskningsresultater fra Center for Holdspil og Sundhed under Institut for Idræt på Københavns Universitet. Resultaterne viser, at holdspil øger trivslen blandt ældre borgere i aldersgruppen 65-93 år. De får et styrket fællesskab og et højere funktionsniveau. Samtidig synes de ældre, at holdspil er sjovere end traditionel fysisk aktivitet, som eksempelvis styrketræning i maskiner. Læs mere om forskningscentrets resultater.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk