Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoÆldre – og Sundhedsudvalget – farvel - 5.december 2017…
  - Svend-Erik Hermansen, Udvalgsmedlem


Aftenens udvalgsmøde var det sidste for mit vedkommende, og det giver selvfølgelig anledning til at tænke over tiden, der er gået her. De månedlige møder året rundt igennem fire år har givet kendskab til mange problemstillinger på såvel sundheds – som ældreområdet.

En dygtig administration har medvirket til, at tallene på de forskellige områder ikke altid er blevet fortolket, som jeg nu gerne ville have det – og det gælder senest debatten om behovet for det næste plejecenter i Høje-Taastrup Kommune. Her har det været nogenlunde umuligt at få overbevist det borgerlige flertal om sagens konsekvens….

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på ældreområdet, genoptræningsområdet samt hjælpemiddelområdet.
Udvalget varetager også forvaltning af kommunens opgaver med hensyn til forebyggelse og øvrige sundhedsopgaver over for voksne, herunder ældre.
Udvalget varetager samarbejdet med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område opgaver vedrørende hjælpemidler og bolig-indretning, og udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om politikker og planer inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget.

Sundhedsområdet er blevet prioriteret højt i hele perioden, hvor vi har haft – og fortsat har – store udfordringer med den befolknings-sammensætning, som denne vestegnskommune består af. Byggeriet af et sundhedscenter VEST i Hedehusene vil kunne hjælpe på sundheden for mange borgere her.
Der er ingen tvivl om, at der også i fremtiden vil være mange opgaver for udvalget med en stærkt stigende alder for borgerne i Høje-Taastrup Kommune – og her er et kommende nyt plejecenter stærkt på vej.Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@outlook.dk