Så er arbejdspladsvurderingen på banen igen!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik /


LogoSå er arbejdspladsvurderingen på banen igen!

- af Miljøkonsulent Svend-Erik Hermansen

Regeringen har iværksat initiativer, der skal kunne mindske såkaldt bøvlet papirarbejde i virksomhederne.

Det har man nu gjort flere gange – og om det har hjulpet tidligere, er der en del forskellige meninger om…
Ikke desto mindre er der nu gang i 37 forskellige projekter, der skal hjælpe virksomhederne i det daglige arbejde.

Et af disse er Initiativ nr. 32: Kravene til arbejdspladsvurderingen gøres tydeligere.
Det hedder i begrundelsen, at Information er en forudsætning for efterlevelse – og det er vi helt enige i!
Endvidere siger regeringen: I enkelte tilfælde resulterer virksomhedernes manglende viden om krav og regler i manglende opfyldelse og efterlevelse af reguleringen. Det er derfor afgørende, at virksomhederne sikres den rigtige information og viden på rette tidspunkt.

Responsive image

I den forbindelse vil regeringen lette virksomhedernes arbejde med udarbejdelse af arbejdspladsvurdering (APV).

Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. Virksomhederne afgør selv, hvordan vurderingen skal udarbejdes, hvilket efter omstændighederne kan skabe usikkerhed omkring, hvad reglerne er, hvad der er lovkrav og hvad der er frivilligt.
Der skal derfor nu udarbejdes en ny vejledning, hvoraf det skal fremgå klart, hvad minimumskravene til en APV er og med eksempler på ”best practice”, så man lettere og hurtigere kan udarbejde en APV og være sikker på at den overholder kravene til arbejdsmiljøet.

Vi er meget enige i, at der stadig er plads til forbedringer.

Mange virksomheder mangler viden, og ikke alle bruger det skriftlige materiale, som Arbejdstilsynet og de andre aktører på arbejdsmiljøområdet som f.eks. Branchearbejdsmiljørådene har udarbejdet.
Der er derfor slet ingen grund til at vente til medio 2009 på det nye regeringsmateriale, når der allerede er mange gode materialer på banen.

Du kan finde en god model for jeres lokale APV-arbejde – og opfølgning – på www.barkontor.dk, på www.grafiskapv.dk, på www.bar-service.dk og på www.bartransport.dk samt på www.i-bar.dk!

Det er på tide at få gjort APV-arbejdet i orden efter at loven har været gældende i efterhånden mange år – og gevinsten er tydelig: Alle opnår et betydeligt bedre grundlag for aktivt at kunne gøre noget for at forbedre det daglige arbejdsmiljø uanset om det drejer sig om musearbejde, psykisk arbejdsmiljø, sygefravær eller om et bedre indeklima osv.

Det er altså bare om at komme i gang!

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk