Nej til skjult overvågning!

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 


Logo


Nej til skjult overvågning!
 - af Svend-Erik Hermansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat

Arbejdsgivere og medarbejdere er nu enige om regler for tv-overvågning på kontorer, lagre og i butikker


Aftalen opstiller regler for, hvordan man kan anvende tv-overvågning på kontorer, lagre og i butikker. Tv-overvågningen må ikke anvendes til skjult overvågning af medarbejdere.
Nu skal medarbejderne inddrages, hvis og når der skal opsættes tv-overvågning, og der er dermed helt faste regler for, hvornår og hvordan en arbejdsgiver kan sætte overvågning op på virksomhedens kontorer.
De fælles regler lægger op til positivt samarbejde omkring situationer, hvor arbejdsgiveren ønsker at indføre tv-overvågning.

Aftalen er indgået mellem arbejdsgiverne i Dansk Industri og bl.a. HK/Privat. Aftalen præciserer, at tv-overvågning kun må sættes op, hvis der er et driftsmæssigt og sagligt formål.
Og der må altså ikke anvendes skjult tv-overvågning.

Det er en vigtig aftale, som kan og vil medvirke til at undgå situationer, hvor overvågningen pludselig føles utryg. Der er nu ikke frit slag for opsætning af tv-overvågning.
Aftalen tager også højde for, at der ved anvendelse af tv-overvågning indsamles enorme mængder information, som ikke må misbruges.

Optagelserne må nemlig ikke anvendes til at kontrollere medarbejdernes effektivitet.
Et vigtigt led i aftalen er at sikre, at der også er steder uden overvågning! Hvor det er driftsmæssigt muligt, skal der være en såkaldt overvågningsfri zone - altså en anerkendelse af, at medarbejdere ikke skal overvåges hele tiden. Det kan være psykisk belastende.

Det er klart tilfredsstillende, at arbejdsgiverne er enige med HK/Privat i, at medarbejderne skal inddrages ved indførelse af tv-overvågning.

Det er nemlig utroligt vigtigt, at medarbejderne gøres til medspillere og inddrages, da de har stort kendskab til arbejdspladsens indretning og hvor overvågning kan gøre gavn. Tv-optagelser skal slettes senest 30 dage efter optagelsen.

Hvis en arbejdsgiver vil opbevare optagelser længere, skal det være som bevismiddel i en konkret sag og den ansatte skal underrettes og have mulighed for at få udleveret en kopi af optagelsen. Det er vigtigt, at der er en klar grænse for, hvor længe man kan gemme optagelser, og at medarbejderen kan få lov at se optagelsen, hvis arbejdsgiveren vil bruge den i en konkret sag.

Vi har desværre tidligere set eksempler på, at arbejdsgivere senere mistænkeliggør noget, som er helt regelret, og hvor man ikke har hele handlingsforløbet med i optagelsen. Den slags medvirker til at skabe dårlige oplevelser.

Inden nogen indfører overvågning, skal sagen drøftes i Samarbejdsudvalget, hvis det findes. Ellers skal sagen drøftes med medarbejderne - og i begge tilfælde skal der søges opnået en aftale parterne imellem.

Selv om aftalen alene er gældende indenfor Dansk Industris overenskomstområde, vil den kunne anvendes til inspiration på andre områder.

Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk