Sundheden på din arbejdsplads?

Forside
Nyheder fra Svend-Erik / 


Logo


Sundheden på din arbejdsplads?
- af Svend-Erik Hermansen, arbejdsmiljøkonsulent i HK/Privat

Mange virksomheder har et godt og omfattende sundhedstilbud til medarbejderne. Det viser en ny undersøgelse fra HK/Privat.

Undersøgelsen viser, at opdelt efter regioner har 82 procent i Hovedstaden sundhedsfremmende initiativer på deres arbejdsplads - som for eksempel fitnessordning, sund mad i kantinen og lignende. Nordjyllands virksomheder er ifølge undersøgelsen ikke så sunde. Her svarer kun 42 %, at der er sundhedsordninger på deres arbejdsplads.

Sundhed

Der er ingen tvivl om, at sundhedsordningerne er kommet for at blive, og det handler nu om at finde en god balance.

Sundhedsordningerne er typisk mest udbredt blandt store arbejdspladser. Mange mindre virksomheder er ikke kommet helt med på vognen endnu, men det kommer de.

Der er ingen tvivl om, at medarbejdernes sundhed bliver et større og større fokusområde for virksomhederne. Og i dag forventer man vel nærmest, at virksomheden tilbyder en eller anden form for sundhedsordning.

Undersøgelsen viser, at topscorerne indenfor sundhedsordninger er gratis frugt, sund kantine, tilskud til motionscenter og massageordninger på arbejdspladsen.
Over hele landet svarer 67 %, at de har en sundhedsordning på deres arbejdsplads.

Det er særdeles positivt at arbejdspladserne involverer sig i medarbejdernes sundhed, men vi skal også huske på, at det aldrig må blive andet og mere end et tilbud til medarbejderne.

Der skal derfor også holdes meget øje med, at den slags ordninger er helt igennem frivillige - der må ikke være pres fra ledelsen – eller kolleger (!) om at man skal deltage i et fitnessprogram, vægtkontrol eller lignende.

Der trækker vi grænsen!

Er der sundhedsfremmende ordninger som alkohol/ryge politik, sund kantine, motionsordning og lignende på din arbejdsplads – og det noget I ønsker?

Tag fat på snakken med kolleger og efterfølgende ledelsen for at få set på mulighederne for et lidt sundere liv – også på arbejdspladsen.


Svend-Erik Hermansen Birkehegnet 20 - 2630 Taastrup * Mobil: 2023 9592 * Mail: svenderikhe@htk.dk