Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem

Årets elev blev Casper Kaarekilde Petersen

Tale ved dimissionsfesten på Høje-Taastrup Ungdomsskole 26.juni 2013

  •   af Svend-Erik Hermansen, formand for Høje-Taastrup Ungdomsskoles bestyrelse
På Ungdomsskolebestyrelsens vegne vil jeg gerne byde forældre, lærere og især heltidsundervisningens elever i 9.klasse velkommen til denne festaften - og ikke mindst vil jeg ønske jer til lykke med resultaterne – det er jer, der er midtpunktet i aften – og det er jer, jeg vil holde tale til, men jeg håber alligevel, at jeres forældre også hører efter det, jeg siger til jer – det er dem, der skal bakke jer op, når det derude i samfundet pludselig ser ud til at ville gå skævt.

Det er dem, I skal glæde jer sammen med, når noget lykkes – det er dem, der skal støtte jer og være omkring jer i det, I nu skal i gang med.

Alle har behov for støtte i dette samfund – og heldigvis kan alle få støtte på mange forskellige måder.

Jeg håber, at jeres skolegang her på Høje-Taastrup Ungdomsskole har været med til netop at give jer støtte til at kunne komme videre i jeres tilværelse på god og ordentlig vis samtidig med, at I her også har mødt nye kammerater

I skal i gang med et nyt kapitel i jeres liv. Fra nu af vælger I selv. Der er ingen lovgivning, der siger, at I nu SKAL gå i skole eller tage en uddannelse. –ME
Jeg er nødt til at fortælle jer, at det er en forbandet god ide at gøre det. Ja – I har måske ligefrem en pligt til det ….
Forestil jer, at unge bare var ligeglade og ikke gad tage en uddannelse, ikke gad arbejde, ikke gad at passe på vores miljø: så ville der ikke gå mange år før vores samfund slet ikke fungerede – og lille Danmark ville ikke være et rart sted at bo.

Nu har I lige pludselig fået nogle rettigheder, som I ikke havde før: I vælger selv hvilken ungdomsuddannelse, I skal i gang med. I har sikkert talt med jeres forældre og lærere, men i sidste ende er beslutningen om, hvad I skal jeres helt eget valg.
95% af en ungdomsårgang
skal have en uddannelse.
Så vi politikere er bestemt ikke ligeglade med, om I tager en uddannelse. Det ligger os meget på sinde – og det er en nødvendighed for et demokratisk samfund.

I ved, hvad I skal i gang med – I skal alle i gang med en eller anden form for ungdomsuddannelse eller en overgang til en ungdomsuddannelse. Mange af jer skal begynde i 10. klasse eller på en Produktionsskole som en forberedelse til at komme på en ungdomsuddannelse og nogle af jer starter direkte på en erhvervsuddannelse.
Vi synes, at I er godt på vej. Nu er kunsten bare, at I helst skal fortsætte – at I ikke springer fra og tænker, at det gider jeg ikke. I vil høre det mange gange: I skal fortsætte – I skal sørge for at få en ungdomsuddannelse – og I kan lige så godt bruge tiden på det. For lige nu er udsigten til at få arbejde ikke så stor. Så I kan lige så godt bruge tiden fornuftigt og få en uddannelse, som en rigtig god forberedelse forud for et godt arbejde.

Det er også et dejligt liv i skal I gang med. Det er et liv med mange udfordringer, hvor I ind imellem også bliver nødt til at bide i det sure æble og gøre ting, I synes er svære og besværlige. Det skal I gøre – både fordi I har en ret og en pligt til at yde en indsats, når I er borgere i det danske samfund, men I skal også gøre det, fordi det giver jer en tilfredsstillelse at være aktive deltagere i et demokrati og ikke bare er passive og forventer, at alt bliver serveret for jer uden I skal yde noget!

Lærerne skal også nævnes, fordi vi syntes, at I gør en kæmpe indsats i Heldagsundervisningen på Høje-Taastrup Ungdomsskole – uanset om der nu er lockout eller ej!
Det er jer lærere, der sørger for, at unge får mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, giver forståelse for fremtidens udfordringer og dygtiggør dem – og det er også en del af Ungdomsskolens formålsparagraf.
Samtidig står der faktisk også, at Ungdomsskolen skal bidrage til at udvikle unges interesse for og evne til en aktiv medvirken i et demokratisk samfund.
Så der er nok at tage fat på i fremtiden, men først venter en lang ferie forude – og I ønskes alle sammen
en go` sommer – og held og lykke med tilværelsen fremefter.
Tilværelsen byder nemlig på rigtig mange gode udfordringer og muligheder!

Med disse ord synes jeg, vi skal råbe et højt hurra for jer med ønsket om, at I alle kommer godt i gang med en ungdomsuddannelse i fremtiden.

21 elever har været til forskellige afgangsprøver.
De fortsætter på følgende vis:
Erhvervsuddannelse: 4
10.klasse: 9
Produktionsskole: 8