Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


NEJ TAK - til skurbyovernatninger i Hedehusene – og i Høje-Taastrup Kommune!

 23.april 2013 – Sag 13 - Svend-Erik Hermansen, Socialdemokraterne

I denne sag er der søgt om tilladelse til ikke mindre end 30 skurbyovernatningspladser på Jasonsmindegrunden i Hedehusene i forbindelse med det kommende byggeri for DSV.

Da ansøgningen var til behandling i Plan – og Miljøudvalget, gav det borgerlige flertal desværre tilladelse til skurbyen på den kommende byggeplads.

Socialdemokraterne stemte imod ud fra vores grundholdning om, at også bygningsarbejdere skal have rimelige forhold at bo under i forbindelse med byggeri.

Socialdemokraterne mener ikke, at en skurvogn er det allerbedste sted at bo, men det er selvfølgelig lidt billigere, når jyder, fynboer eller polakker m.fl. langt fra hjemmet skal have et sted at sove, som også delvist anført i ansøgningen som begrundelse for en dispensation fra reglerne!

Overenskomster på området har ellers bestemmelser om hotelophold i tilfælde af medarbejdere udefra.

Det er helt klart, at hverken lokalplan endsige bygningsreglementet er opfyldt ved etablering af natskurvogne. Det gælder såvel placering som indretning og herunder energiforbrug – brandsikkerheden har vi ikke hørt noget om endnu, men her kan der også være særlige krav.

Argumentationen er udover billiggørelsen af byggeriet fra bygherrens side også angivet til at være, at tyverisikringen af hele området bliver bedre………..

Sagen er ud fra disse fakta så alvorlig, at vi har bragt sagen op i byrådet, da vi håber, at i det mindste en del af det borgerlige flertal er blevet klogere – og derfor forhåbentlig ændrer holdning i aften!

Det undrer i øvrigt, at det skulle være nødvendigt med håndværkere i dette omfang udefra i forhold til den store arbejdsløshed, som alene her i området er på ikke mindre end 290 arbejdsløse bygningshåndværkere.

Byrådet har siden 2005 fastholdt, at overnatning på byggepladser ikke er tilladt, og her er det yderst interessant, at jeg siden udvalgsbehandlingen har fået oplysninger om flere mystiske overnatningssteder, som ikke kan være godkendt.

Især udvalgsformandens udtalelser til Dagbladet forleden var noget speciel, hvor han oplyste, at ved byggeriet ved Mølleholmskolen boede der tyskere i en skurby – det viser sig dog, at det var en rumæner og to polakker, men det var måske en del af skoleforliget mellem partierne her i byrådet?

Også andre geografiske placeringer har været berørt endda med polske familier med børn, men det går jeg ud fra, at vi kan få samlet op på senere ved en udvalgsbehandling i juni måned.

Denne sag drejer sig jo alene om stillingtagen til natskurbyen i Hedehusene, hvor vi som nævnt håber, at tiden til eftertanke har været brugt fornuftigt – så et flertal støtter vores holdning om nej til overnatning i skurbyer i Høje-Taastrup Kommune.