Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


NEJ TAK - til overnatning i skurby i Hedehusene!
Der er ansøgt om tilladelse til ikke mindre end 30 skurbyovernatningspladser på Jasonsmindegrunden i Hedehusene i forbindelse med det kommende byggeri for DSV her.

En ansøgning om dette har været til behandling i Plan – og Miljøudvalget, hvor flertallet desværre gav tilladelse til sådanne fremtidige forhold for den kommende store byggeplads.

Socialdemokraterne stemte imod ud fra en holdning om, at også bygningsarbejdere skal have rimelige forhold at bo under i forbindelse med det kommende arbejde.

Efter vor opfattelse er skurvogne ikke det bedste sted at bo, men det er måske lidt billigere, når jyder, fynboer eller polakker m.fl. langt fra hjemmet skal have et sted at sove (det er faktisk delvist anført i ansøgningen)!

En del overenskomster på området har i øvrigt bestemmelser om hotelophold i tilfælde af medarbejdere udefra.

Det lå ellers helt klart, at hverken lokalplanen for området endsige bygningsreglementet ville være opfyldt ved natskurvogneetablering. Det gælder såvel placering som indretning og herunder energiforbrug.

Argumentationen er udover billiggørelsen af byggeriet fra bygherrens side angivet at være, at tyverisikringen af hele området bliver bedre………..

Sagen er efter vor opfattelse så alvorlig, at vi nu har bragt den op i byrådet, da vi håber, at i det mindste en del af det borgerlige flertal bliver klogere de næste 14 dage!

Det kan i øvrigt undre, at det skulle være nødvendigt med håndværkere i så stort et omfang hentet udefra i forhold til den store arbejdsløshed, vi ser også i Storkøbenhavn.

Byrådet har ellers siden 2005 bestemt, at overnatning på byggepladser ikke er noget, vi er tillader.

Svend-Erik Hermansen
Socialdemokraterne

(Sag 4 – Plan – og Miljøudvalgets møde den 9.april 2013)