Socialdemokraterne i Høje-Taastrup 


Hjem


 Torstorp: Indsats for at dæmpe trafikstøjen! 

Byrådet har afsat en mio. kr. hvert år i fire år til bekæmpelse af trafikstøj – første indsats bliver i forbindelse med Sydvej og dermed især for borgerne, der bor i Torstorp – Sønderby og Vesterby.

Der bliver nu sat ind for at dæmpe trafikstøjen på Sydvej på strækningen mellem Hveen Boulevard og Halland Boulevard. Det sker på baggrund af støjberegninger og trafiktællinger for trafikken i området, ligesom kommunen har afholdt møde med andelsbolig- og grundejerforeningerne i området.

Den skiltede hastighed nedsættes fra 80 km/t til 70 km/t på strækningen Hveen Boulevard og Halland Boulevard.

Den eksisterende støjvold øges med 2-3 m jord ud for Sønderby Grundejerforening, så støjvolden bliver 6 m høj på strækningen.

Samtidig øges den eksisterende støjvold ud for foreningerne Vesterhegnet, Vestervang, Birkebakken II og Birkebakken I ved opstilling af et 1 m højt støjhegn. Her bliver den samlede støjafskærmning således 6 m høj. Støjhegnet føres helt hen til og rundt om hjørnet ved Halland Boulevard og med en sluse til cykelstien.

”Trafikstøjen på Sydvej har jo været drøftet igennem flere år, og jeg er glad for, at vi nu er enige om at sætte gang i en række indsatser, som både kan dæmpe støjen og holde sig inden for den økonomiske ramme”, siger Svend-Erik Hermansen, medlem af Plan- og Miljøudvalget.

Indsatserne etableres i år og finansieres af den afsatte pulje til støjbekæmpelse.